Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Nytt temanummer om algoritmer ute nå

av stmadmin

Temanummer om Algoritmer, automatisering og analysedata i regi av Senter for tverrfaglig medieforskning (STM) er nå ute i Norsk medietidsskrift.

STM tok i fjor vår initiativ til en spesialutgave av Norsk medietidsskrift om høyaktuelle temaer som mediebransjen og forskningen trenger mer innsikt om, men også for å utfordre til teoriutvikling og løfte frem ny og unik norsk empiri.

Resultatet er tre vitenskapelige artikler, en kommentar, en bokanmeldelse om algoritmer og en lederartikkel av redaktørene for temanummeret, Bente Kalsnes (OsloMet) og Lene Pettersen (UiO). I de kommende dagene vil vi presentere de ulike bidragene.

I sin leder påpeker Kalsnes og Pettersen at sosiale og digitale plattformer henger uløselig sammen med deres forretningsmodeller. Medieinnhold, medieproduksjon, mediedistribusjon og mediekonsum er i større grad enn tidligere et samspill mellom flere parter. Samtidig er ett ledd i dette samspillet helt sentralt og dominerende overfor de andre leddene: mediedistribusjon. I dag er distribusjon et konkurransemessig fortrinn, og Kalsnes og Pettersen presenterer en modell for å vise at i verdinettverket i den digitale medieøkologien har mediedistribusjon blitt noden i verdiskapningsprosessen, i samspill med medieproduksjon, medieinnhold og mediekonsum:

Figur 1: Modell for verdinettverk i den digitale medieøkologien. Mediedistribusjon har blitt noden i verdiskapningsprosessen, i samspill med medieproduksjon, medieinnhold og mediekonsum.

God lesning av temanummeret! 

 

Publisert av:

user
stmadmin