Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Den relative tilgjengeligheten til film, tv-serier og digitale bøker i strømmetjenester

av stmadmin

 

Strømmetjenester som Netflix, Spotify og Storytel bruker gjerne tekniske løsninger for å presentere og filtrere innhold, basert på prediksjoner og kalkulasjoner om hva brukerne liker. Undersøkelsene til Kim Tallerås, Terje Colbjørnsen og Marius Øfsti i siste utgave av Norsk medietidsskrift indikerer derimot at Netflix ser ut til å anbefale sine «egne» objekter oftere enn andre. Også Storytels anbefalingene var dominert av titler fra forlaget Cappelen Damm som har lansert og tilbyr tjenesten Storytel i Norge. Algoritmenes anbefalinger bunner på denne måten i strømmetjenestenes økonomiske interesser.

Dette kan vi lese i artikkelen Relativ tilgjengelighet: Formidling og utvelgelse i strømmetjenester for film, tv-serier og digitale bøker. Anbefalings- og presentasjonsalgoritmene kan imidlertid sies å fungere som bare ett av flere nivåer av tilgjengelighet. Før algoritmene utarbeider sine anbefalinger, er databasen som de tar utgangspunkt i, allerede strukturert på andre nivåer: Innspillings- og lagringsteknologi, åndsverkslovgiving, rettighetsavklaring og konserneierskap utgjør noen av begrensningene på tilgjengelighet som algoritmene ikke kan lastes for. Tallerås, Colbjørnsen og Øfsti skisserer disse nivåene av relativ tilgjengelighet i modellen over.

I Norge slår for eksempel Folkebibliotekloven (1985, § 1) fast at vi skal holde oss med institusjoner som stiller «bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet». Loven skal altså sikre at alle har tilgang til medieinnhold uavhengig av betalingsevne.

Mangfold på tjenesteleverandørsiden er derimot ikke nødvendigvis til publikums fordel fordi dette kan oppleves som en fragmentering. Er du for eksempel villig til å abonnere på Netflix for å få Orange is the New Black, på HBO for å få Game of Thrones og på Amazon Video for å få Transparent? Og hvor finner man egentlig Kampen for tilværelsen? Hvor mange strømmetjenester skal en bokleser være nødt til å abonnere på for å kunne lytte til både Jo Nesbø (kun i Fabel) og Vigdis Hjorth (kun i Storytel)?

Et sterkt fragmentert strømmemarkedet vil i praksis føre til at færre titler blir tilgjengelige for publikum. Selv om Jo Nesbøs bøker stadig finnes i bokhandelen og Game of Thrones kan kjøpes i fysisk format en tid etter at det er sendt på HBO, vil det for Netflix- eller Storytel-abonnenten være annet attraktivt innhold som krever mindre innsats, både i tid og penger, å finne og konsumere.

Les hele artikkelen til Tallerås, Colbjørnsen og Øfsti i Norsk medietidsskrifts temanummer om algoritmer.

Publisert av:

user
stmadmin