Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Anbefalingsteknologi til nytte for en presset mediebransje

av stmadmin

I sin artikkel Anbefaling av nyhetsinnhold i praksis. Fra algoritmer til personaliserte nyheter presenterer artikkelforfatterne Rolf Dyrnes Svendsen, Jon Atle Gulla og Jørgen Frøland flere funn som er nyttige for en presset mediebransje; anbefalingsløsninger kan øke klikkraten og lesetiden betydelig, de kan revitalisere eldre nyhetsstoff slik at innhold får lengre levetid, samt de kan bidra til at mediehusene kan forstå brukersegmentene sine bedre.

Som kjent sliter mediehusene med tapte annonseinntekter og salg, og Polaris Media har i flere år eksperimentert med anbefalingsteknologi på sine nettaviser, som et strategisk grep for verdiskapning. I artikkelen presenterer de ulike og konkrete teknikker og anbefalingsmetoder som brukes i praksis av mediehusene i Norge for å tilby personaliserte nyheter. Samtidig peker artikkelforfatterne på at anbefalingssystemene i liten grad tar hensyn til filterbobler, og at løsningene kan bidra til å gi et mer fragmentert og tabloidisert nyhetsbilde.

Forfatterne illustrerer i tillegg at samspillet mellom redaksjonelle vurderinger og anbefalingsalgoritmene er viktig for hva anbefalingsløsninger foreslår for leseren:

Les hele artikkelen i Norsk medietidsskrift.

Publisert av:

user
stmadmin