Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Hvordan undersøke algoritmenes “svart bokser”?

av stmadmin

Det er temaet Håvard Kiberg tar opp i sin kommentar «Hvordan forstå og undersøke populærmusikkens «svarte bokser?»

Kiberg skriver om hvordan fenomener som synlighetsregimer, sosial homogenitet, kjønns- eller filterbobler gjør seg gjeldende i algoritmenes utvelgelse. Han argumenterer for at vi må undersøke disse fenomenene nøyere for å avdekke eller diskutere aspekter som maktforhold, hvilke premisser den algoritmiske musikkulturen setter for mangfold eller hvilke konsekvenser dette kan ha for både artister og publikum – såkalt eksperimentell humaniora.

Kiberg foreslår å adressere slike tema vitenskapelig med metoder som reverse engineering (eller lignende), som kan evne å identifisere hvordan algoritmenes outputs påvirker kulturen, uten nødvendigvis å besitte teknisk kunnskap om hvordan de fungerer.

Les hele artikkelen i Norsk medietidsskrift.

Publisert av:

user
stmadmin