Senter for tverrfaglig medieforsking (STM) Centre for Interdisciplinary Media Research

Kontakt oss

Besøksadresse:
Institutt for journalistikk og mediefag, Pilestredet 48 (4. etg.), Oslo.

 

Postadresse:
Senter for tverrfaglig medieforsking,
HiOA/IJM,
Postboks 4 St. Olavs pl.,
0130 Oslo

Styret i Senter for tverrfaglig medieforsking (STM)

Leder:

Bente Kalsnes, førsteamanuensis, Institutt for journalistikk og mediefag, HiOA. Kalsnes kan kontaktes på Bente.Kalsnes [alfakrøll] hioa.no

  • Kalsnes forsker på hvordan økonomiske strukturer og personlige nettverk i sosiale medier påvirker dagsorden i valgkamper, primært i USA, Norge og Sverige. Andre faglige interesseområder er interaksjon og deltakelse i nettjournalistikk, digital mobilisering, innovasjon i politisk kommunikasjon, medieøkonomi og nye forretningsmodeller, datastøttet journalistikk og åpne data.

Styremedlemmer:

Unn Conradi Andersen, førsteamanuensis, Avdeling for ledelse, Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology.

  • Andersen har omfattende yrkeserfaring fra journalistikken, gjennom ti års fast ansettelse i Dagbladet. Her var hun  prosjektleder for Dagbladet.no/litteratur og med på å utvikle nye sosiale nettjenester som Diktkammeret. I tillegg jobbet hun som journalist, kommentator og anmelder, og en periode med spesielt ansvar for Dagbladets anmelderstab. Hennes forskningsfelt favner bredt; fra strategisk posisjonering i mediene, via journalistikk til hvordan vi lever livene våre på tvers av normer og forventninger.

Harald Hornmoen, professor, Institutt for journalistikk og mediefag, HiOA.

  • Leder for forskergruppa Individeksponering i journalistikken (INDEX) og det NRF-finansierte forskingsprosjektet Researching Social Media and Collaborative Software Use in Emergency Situations (RESCUE).

Kristin Skare Orgeret, professor, Institutt for journalistikk og mediefag, HiOA.

  • Leder for masterprogrammet i journalistikk og leder for det Norhed-finansierte prosjektet Strengthening Media in Post-Conflict Societies through Education and Research – Bridging Gaps, Building Futures in Uganda, South Sudan, Nepal and Norway.

Nils Pharo, professor, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, HiOA.

  • Pharo er leder for forskergruppa Metadatabaserte informasjonssystemer, koordinator for masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap samt leder for doktorgradsutvalget ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Han underviser og forsker på feltene interaktiv informasjonsgjenfinning og vitenskapelig kommunikasjon.

Lene Pettersen, har våren 2017 skrivesemester i tillegg til å forelese ved BI, HioA, og Høyskolen Kristiania, og holde foredrag.

  • Pettersen er sosialantropolog  fra UiO og har doktorgrad i strategi fra handelshøyskolen BI innenfor sosiale medier som samhandlingsplattform i internasjonale organisasjoner. Hun arbeidet tidligere som førestamenuensis og programansvarlig for bachelorgraden Strategi og PR ved Westerdals Oslo ACT, og deretter som forsker II ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO som er en del av SVA senteret til HioA.