Fremgang på 5 av 7 indekser i Studiebarometeret

Data fra tredje runde med Studiebarometeret viser at HiOA har gått frem på 5 av 7 indekser. Samlet sett viser Studiebarometeret en gledelig fremgang. De aller mest fornøyde studentene finner vi her:

 • Sykepleie Kjeller
 • Bachelor i produktdesign
 • Grunnskolelærer engelskFullSizeRender
 • Yrkesfaglærer restaurant og matfag

GRATULERER!

Det er definitivt mange forbedringer å spore, likefullt er det også områder der vi må forbedre oss for å heve oss over landsgjennomsnittet, og der vi hører hjemme litt lengre opp på skalaen.

Listen med fem på topp og 5 på bunn

Medvirkning. Muligheten for medvirkning i innhold og opplegg i studieprogrammene kommer dårligst ut blant studentene. Best mulighet for medvirkning opplever studentene på TKD. Det er også her studentene er mest fornøyd med det faglige og sosiale miljøet.

Tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger fra faglig ansatte på studentens innlevering og presentasjoner, og videre oppfølging av studentens synspunkter og kritikk får lavest skår. Her har vi fortsatt en vei å gå selv om tallene viser en oppgang fra tidligere år.

Tidsbruk. HiOAs studenter bruker 30,2 timer i uken på studier, det er en nedgang på 1,5 timer fra 2014. Dette inkluderer egenstudier og organiserte læringsaktiviteter. Det er 2,8 timer mindre enn landsgjennomsnittet. Flest studietimer har studentene på TKD ( 33,6 timer) og HF (31,7 timer). Færrest timer nedlegger studentene på LUI (27,7 timer) og studentene på SAM (28,1 timer). HiOAs studenter bruker i snitt 2,1 timer mer enn landsgjennomsnittet på betalt arbeid. Det er en økning på 1,5 time fra 2014 til 2015.

Infrastruktur og informasjon. Studentene mener jevnt over at HiOA kan bli bedre på sentral infrastruktur som IKT, bibliotekstjenester, eiendom, informasjon og studieadministrasjon som får en samlet skår litt under landsgjennomsnittet.

indexStudiebarometeret viser oss studentenes oppfatninger av kvalitet, og det er bra at stadig flere tar del i undersøkelsen. Vi skal bruke studentenes tilbakemeldinger godt i det videre arbeidet med utdanningskvalitet.

Hilsen Marianne

cropped-MB1.jpg

 

 

RESULTATER STUDIEBAROMETERET 2015

 

nd4evsm8i8ekmrnqrrfz18598840915_d14069401e_bCSA

 

 

 

Studieavdelingen legger frem årets resultater for HiOAs studieprogrammer i NOKUTs Studiebarometer 2015 (www.studiebarometeret.no). Studenter og ansatte ønskes velkommen.

 Tirsdag 2. februar kl. 11.00-12.00 i Pilestredet 46, Athene.

PROGRAM

 • Velkommen og innledning ved Marianne Brattland, studiedirektør
 • Presentasjon av HiOAs resultater i årets undersøkelse ved Kari Hoel, seniorrådgiver i Studieavdelingen
 • Prorektor Nina Waaler og leder av Studentparlamentet Christoffer Askvik i dialog om årets resultater

Servering av wraps og kaffe/te.

VELKOMMEN! 

Hilsen Marianne

cropped-MB1.jpg

 

 

Om Studiebarometeret: På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utfører NOKUT årlig en nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter om deres opplevelse av kvalitet i studieprogrammene de går på. Undersøkelsen ble gjennomført for første gang høsten 2013. indexResultatene offentliggjøres på www.studiebarometeret.no. Undersøkelsen sendes ut hver høst til alle 2.- og 5.-års studenter i Norge, noe som tilsvarer i underkant av 60 000 studenter. HiOAs svarprosent på årets undersøkelse var 52 prosent. Gjennomsnittlig svarprosent for sektoren var på 47 prosent. Resultatene fra studiebarometeret inngår i HiOAs kvalitetssystem og i dialogmøtene med KD.

 

VELKOMMEN TIL FROKOSTMØTE: En digital hverdag – utfordringer og muligheter

woman-climbing-files

Skal vi drive digitaliseringen eller skal den drive oss? Er digitalisering et gode eller en utfordring? Og hvem har ansvaret for digitaliseringen? Og hvorfor er digitalisering så viktig? Digitalisering er dessuten nådeløs mot fordyrende mellomledd… Bli med på frokostmøte å få en digital boost!

ONSDAG 02.12. 15 KL. 08.15 – 09.30 PÅ FYRHUSET

08.15-08.30 Croissanter, frukt og kaffe/te

08.30-08.35 Velkommen v/ studiedirektør Marianne Brattland

08.30-09.30  HVORFOR ER DIGITALISERING SÅ VIKTIG VED THOMAS SØDRING OG KYRRE BEGNUM

thomas_sodringThomas Sødring er førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag. Thomas er teknolog og lidenskapelig opptatt av fri programvare og IT-arkitektur. Digitalisering er viktig. Skal IT være en motor for organisatorisk endring og hvem har ansvaret for dette?

 

Kyuntitledrre Begnum er førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi. Kyrre er også teknolog og har en lidenskap for digitalisering. Han skal snakke om hvordan vi som mennesker og samfunn møter en digitalisert hverdag. Kommer IT til å tjene samfunnet, eller samfunnet til å tjene IT?

VELKOMMEN!

Hilsen Marianne

cropped-2306_700.jpg

 

 

 

FROKOSTMØTENE: Dette er det andre møtet i en møterekke for studieadministrasjonen på HiOA. Temaene som tas opp på frokostmøtene skal være med å løfte blikket og bidra til bedre innsikt i pågående prosesser og arbeidsoppgaver i endring. Frokostmøtene skal være en møteplass på tvers av enheter, og bidra til kompetanseheving og erfaringsutveksling. Dette er det andre frokostmøtet i en møterekke som vil fortsette vårsemesteret 2016. Noen møter vil være i Pilestredet og andre på Kjeller.

 

52 % SVARPROSENT STUDIEBAROMETERET

index

 

 

 

 

 

 

 

HIOAs svarprosent endte på 52 % da undersøkelsen ble avsluttet den 8. november. I fjor hadde vi en svarprosent på 44,5 %. Målsetingen for årets undersøkelse var en svarprosent på 50 %. Det klarte vi med god margin. Jeg er strålende fornøyd! TUSEN TAKK til alle som har jobbet for hver promille!

Samlet sett gikk hele UH-sektoren opp med 5 prosentpoeng, og fikk en samlet svarprosent på 47 % mot 42 % i 2014. Med høy svarprosent får vi mer representative tall som gjør Studiebarometeret til et enda bedre verktøy i arbeidet med utdanningskvalitet. Resultatene ser du her: svarprosent

Tidligere resultater fra Studiebarometeret har vist at studentene er minst fornøyde med oppfølgingen og tilbakemeldingen. NOKUTs analyser har avdekket at studentenes tilfredshet med tilbakemeldinger og oppfølging har liten innvirkning på overordnet tilfredshet. Dette ønsker NOKUT å finne ut mer om, og årets spørreskjema har tatt tak i dette. I samråd med sektoren har Nokut utarbeidet ytterligere spørsmål om dette temaet, som kan bidra til å kartlegge og forklare misnøyen. Det blir spennende å se hvordan studentene har respondert på spørsmålene i år.

Resultatene fra Studiebarometeret publiseres primo februar 2016 på www.studiebarometeret.no.

Hilsen Marianne

cropped-2306_700.jpg

HVA KAN DU OM DIGITALISERING?

fargelogo-bredde-780Digitalisering handler om å transformere virksomheten med smart bruk av teknologi. Det stiller nye krav til ledelse, læringsformer og til medarbeidernes kompetanse.

Velkommen til HiOA og REN, Innovasjon Norges seminar om digital ledelse, kompetanseutvikling, læring og samhandling.

ONSDAG 18. NOVEMBER, P46, 08.45 – 15.00

Trykk her for program og påmelding.

Digitalisering er høyt på HiOAs agenda om dagen, og det er stor interesse og kompetanse om temaet. Derfor takket jeg ja til å være vertskap og programansvarlig for denne dagen. I programkomiteen har jeg hatt med meg Tommy Due-Løvås (IT-direktør), Ingrid Narum (prodekan utdanning), Irene Lona (prosjektleder) og Kristi Agrup (prosjektleder). Vi synes programmet er interessant og variert, og håper å se mange av våre kollegaer på seminar.

Research and Educational Network (REN) er en del av Innovasjon Norge som arbeider med problemstillinger og analyser knyttet til forskning og utvikling innen distribuerte læringsformer. REN er en møteplass for utveksling av informasjon og samarbeid mellom aktører innen forskning, utdanning og næringsliv i Norge. HiOA er medlem av REN-nettverket og påmeldingen er gratis for våre ansatte.

Hilsen Marianne

cropped-2306_700.jpg

RAUSHETENS TID

hjerteVi må være rause, gjøre hverandre gode, gi ros, aktivt lytte og samarbeide på tvers av nivåer, fag og posisjoner. Vi er ett HiOA. Vi må løse oppgaver på nye måter, jobbe smartere og øke tempoet. Dette var noe av budskapet fra prorektor Nina Waaler på fredagens frokostseminar.

Denne høsten har vi fått nytt rektorat. Vi har implementert en enhetlig ledelsesmodell og fått mange nye ledere. Vi har medarbeidere som skal finne sin plass, og sette sitt preg på sin nye arbeidsplass. I påvente av vedtak og beslutninger er det også mange som i en overgangsperiode har fått nye roller og oppgaver, og som gjør en kjempejobb. På styremøtet denne uken blir det besluttet hvem som blir dekan på fakultetene HF og SAM, og hvilken organisasjonsmodell vi skal ha for administrativ organisering i Fellesadministrasjonen. Utvalgsstruktur, ditto mandater og endelig organisering av prodekanrollen på fakultet skal besluttes innen årets slutt. Det er viktig å få en avklaring på disse sakene.

Det jobbes mye og godt på HiOA. Akuratt nå jobbes det med planlegging og budsjettering. Fakultetene har gitt innspill som danner utgangspunktet for HiOAs plan. For utdanningsområdet er det foreslått følgende 5 fokusområder under overskriften Utdanningskvalitet og kvalitetskultur:

 1. Internasjonalisering
 2. Digitalisering av utdanning og tjenester
 3. Øke andelen studenter som gjennomfører på normert tid
 4. Samfunnsrelevans og arbeidslivstilknytning
 5. Strategisk utvikling av studieporteføljen

I studieavdelingen reviderer seksjonene nå sine handlingsplaner for neste år. Hvilke prosjekter skal videreføres og prioriteres, og hvilke nye prosjekter bør planlegges for å kunne realiseres? Dette er spørsmål vi stiller oss og som vi vil diskutere med dere. Langtidsplan og budsjett for 2016-2018 skal sluttbehandles på styremøtet i desember.

Omtanke er den nye effektiviteten, skriver Kathrine Aspaas i sin bok “Raushetens tid” (2012). Noe å tenke på i disse tider…

Hilsen Marianne

cropped-2306_700.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FROKOST MED PROREKTOR

Velkommen til frokostmøte med prorektor for utdanning!

kaffeFredag 23.10. kl. 8.30 – 9.30
Sted: DEILIG, FYRHUSET

Frokostmøter en ny møtearena for alle studieadministrativt tilsatte på høgskolen. Studieadministrativt lederforum (SAL) satt ned en gruppe som fikk i oppgave å revitalisere temamøtene. Og slik ble frokostmøtene etablert.

nd4evsm8i8ekmrnqrrfzPå det første frokostmøtet kommer vår nye prorektor for utdanning, Nina Waaler. Nina vil dele noen tanker med oss om arbeid på tvers. Hvilke grep må vi ta for å legge bedre til rette for samarbeid? Har vi kulturen og verktøyene på plass for tverrfaglig samarbeid. Det blir satt av godt med tid til spørsmål, kommentarer og innspill. Mer om frokostmøtet her: https://www.hioa.no/For-tilsatte/Hva-skjer-for-tilsatte-ved-HiOA/Frokostmoete-for-studieadministrasjonen-med-tema-Samarbeid-viktig-for-kvalitet

Dette er det første frokostmøtet i en møterekke som vil fortsette utover vinteren og vårsemesteret 2016. Noen møter vil være i Pilestredet og andre på Kjeller. Det settes opp transport fra Kjeller til alle møtene som er i Pilestredet. Temaene som tas opp på frokostmøtene skal bidra til å løfte blikket og gi innblikk i pågående prosesser og arbeidsoppgaver i endring. Frokostmøtene er møteplass på tvers av enheter som skal bidra til kompetanseheving og erfaringsutveksling.

 • 5. desember 2015: Frokostmøte med tema “Digitalisering”.
 • 2. mars 2016: Frokostmøte med tema “Kvalitet”.
 • 27. april 2016: Frokostmøte med tema “Byråkratiske trender”.

Jeg gleder meg, og håper å se alle sammen til fredagsfrokost med prorektor!

Hilsen Marianne

2306_700

STUDIEBAROMETERET

Slide1

STUDIEBAROMETERET er årets viktigste studentundersøkelse som sendes ut tirsdag 13. oktober til alle 2. årsstudenter nasjonalt. Resultatene gir oss innsikt i hva studentene synes om sitt eget studieprogram og er av stor nytte for studenter og i studiekvalitetsarbeidet.

Ambisjonen i år er en svarprosent på 50 %. I fjor hadde HiOA en svarprosent på 44,5 % som var over landsgjennomsnittet på 42 %. En høy svarprosent gir både et bedre grunnlag for arbeid med kvalitetsutvikling, og presentasjon av data om studentenes opplevelse av programkvalitet på portalen.

Alle som underviser 2. årsstudenter (bachelor-/masterprogrammene) oppfordres til å
vise PowerPoint-sliden ovenfor i pausen og under forelesninger med 2. årsstudentene fra 13. oktober og utover og fortelle at:
o Spørreskjema sendes på e-post 13. oktober og SMS noen dager senere
o Studentenes svar er viktig for å gjøre studieprogrammet enda bedre
o Studentene blir med i trekningen av 10 gavekort på 5000 kr hvis de svarer
o Studiet med høyest svarprosent på HiOA får også gratis pizza

Hilsen Marianne

2306_700

 

Hva har vi lært av eCampus?

Hvordan kan teknologi åpne opp for nye læringsarenaer og hvordan skal vi undervise i fremtiden? Dette var utgangspunktet for etableringen av prosjektet eCampus.

John-Anthony-Hughes-HiOAeCampus startet som et treårig prosjekt under Avdeling for ressurser og infrastruktur. Etter hvert erfarte man imidlertid at det er ikke nok å kjøpe inn utstyr og systemer. Innføring av teknologi er dypest sett organisasjons- og kompetanseutvikling. Derfor valgte man å flytte prosjektet til FoU-avdelingen som da var bemannet med IT-kompetanse, bibliotek og entusiasme for ny teknologi. Den aller, aller største gevinsten ved å ta i bruk ny teknologi ligger åpenbart i utdanningsfeltet, derfor ble også eCampus-prosjektets siste hjem studieavdelingen. Da studieavdelingen overtok prosjektet for vel ett år siden, foretok vi følgende prioritering:

 • Digital vurdering fikk førsteprioritet
 • ProLaben ble ferdigstilt i P46 og på Kjeller
 • Fakultetene fikk tildelt prosjektmidler til lokalt digitaliseringsarbeid

På kort tid har HiOA markert seg blant de aller fremste i sektoren på digital vurdering. Det er imponerende! Og nettopp derfor er HiOA invitert som medlem i den nasjonale ekspertgruppen for digital vurdering. Kritiske suksessfaktorer har vært kvalitetssikring, tverrfaglig samarbeid og sist og aller mest grundig opplæring i alle ledd.

Det er stor interesse og mange som jobber med ulike former for e-læring på HiOA. Siden 2012 har vi testet og utforsket mange løsninger med tanke på skaleringsmuligheter. ProLaben er ferdig, og rommet brukes av mange. Vi har med hell tatt i bruk ulike former for e-læring i undervisningen. Det er uten tvil mange gode og viktige digitaliseringsinitiativ på HiOA, men en helhetlig digitaliseringsstrategi og en organisering av det digitale utviklingsarbeidet mangler. Det må vi få på plass.

Spørsmål vi bør stille oss, er:

 • Hva trenger praksisfeltet?
 • Hvilken kompetanse trenger fremtidens faglærere?
 • Hvordan møter vi studentene våre og hvem er de?
 • Hva lærer vi i 2020?

Norgesuniversitetet har sluppet Digital tilstand. Kompetanse er et av nøkkelordene for suksess med digitalisering, og resultatene ser du her Digital tilstand 2014. Rapporten ble sendt ut i bokform til alle institusjoner to måneder etter at den digitale versjonen ble lansert 😉

2306_700

 

 

Hilsen Marianne

 

 

 

 

 

VIDERE PROSESS MED NOKUT…

Nokuts sakkyndige komité ruNokut logonder nå av her på HiOA etter tre intense dager.

Komiteen gir uttrykk for at de ser at det har skjedd en utvikling når det gjelder kvalitetsarbeidet på HiOA:

 • Tydelig ledelse med klare forventninger til kvalitetsarbeid
 • Økt komptanse blant ansatte på alle nivåer
 • God forståelse og interesse i organisasjonen  for kvalitetsarbeid

Endelig dom får vi først etter at Nokuts styre har behandlet saken på sitt styremøte. Når saken kommer opp vet vi ikke, men det er grunn til å tro at den kommer opp på styremøtet den 10. desember eller på første styremøte i 2016. Om 6-8 uker får vi komiteens rapport og anbefalinger, så noen signaler regner vi likevel med å få en gang ultimo oktober/ primo november.

Tusen takk til alle våre dyktige studenter og kollegaer som har sittet i de ulike panelene i møte med Nokuts sakkyndige komité.

Mens komiteen skriver sin redegjørelse og dom over HiOAs kvalitetsarbeid jobbes det grundig og godt med å analysere siste studieårs evalueringer, sammenfatte analysene til kvalitetsrapporter for institutter og fakulteter. Dette er rapporter som senere vil utgjøre grunnlaget til Kvalitetsrapporten for HiOA som skal behandles av styret i februar/mars 2016. Kvalitetsrapportene vil definitivt få stor  oppmerksomhet, og vil følges tett opp av ledelse og styret.

untitledVi har mye å være stolte av på HiOA – det jobbes godt med utdanningskvalitet.  Kvalitetsarbeid i praksis handler om  forbedringene som gjøres hver eneste dag. Miljøer som presterer best er bevisste på  detaljene, og er flinkere til å ta små og riktige valg hele tiden. Summen av valgene og de små forbedringene utgjør over tid en stor og viktig forskjell.

Hilsen Marianne

2306_700