Dårlig luft på lesesalen?

Studentombudet har fått endel spørsmål fra studenter som leser til eksamen og som opplever at inneklimaet er dårlig – det er for varmt, dårlig luft, mangel på plass eller liknende. Men hva har du egentlig rett på som student når det kommer til det fysiske arbeidsmiljøet?6257226358_80ce9407c1_z

I følge Universitets- og høgskoleloven § 4-3 er det universitets styre som har det overordnede ansvaret for studentenes læringsmiljø. Styret er ansvarlig for at det fysiske arbeidsmiljøet er “fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd”. Blant annet skal de sørge for at lokalene har gode lys- og lydforhold og forsvalig inneklima og luftkvalitet, at de er rene og ryddige og at ulykker forebygges. Det er opp til høgskolen selv å finne hensiktsmessige løsninger for å oppfylle kravet.

I noen tilfeller er studenter også underlagt Arbeidsmiljøloven. Det er for eksempel når de er under praktisk opplæring og utfører arbeid “under forhold som kan innebære fare for liv og helse”. Det kan for eksempel være når man arbeider med farlige stoffer på lab eller med maskiner. Hvis det skulle skje en ulykke i slike undervisningssituasjoner kan man få dekket utgifter til lege/ behandling av NAV, forutsatt at NAV godkjenner skaden som en yrkesskade. Studenter har imidlertid ikke yrkesskadeforsikring slik som arbeidstakere har. Det kan derfor være lurt å tegne ulykkesforsikring, særlig hvis du utfører farlig arbeid i forbindelse med studiene. Norsk studentorganisasjon og de fleste større forsikringsselskap tilbyr slik forsikring.

Arbeidsmiljøloven gjelder også når du er i praksis, men altså ikke i den daglige studiesituasjonen, som for eksempel når du sitter på lesesalen, i klasserom og auditorier, på datasaler eller lignende.

Les mer om studenters HMS-rettigheter og hva du skal gjøre hvis det oppstår en skade her.

Det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn med studentenes arbeidsmiljø.

Hvis du vil si ifra om dårlig inneklima på OsloMet kan du bruke Si-ifra siden. Hvis det ikke skulle hjelpe kan du melde fra via Si-ifra siden, og/eller gi beskjed til Læringsmiljøutvalget ved OsloMet. Ta gjerne kontakt med Studentombudet hvis du er usikker, eller hvis du ønsker å melde fra anonymt om dårlig fysisk læringsmiljø.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.