Fusk

Fusk reguleres av bestemmelsene i universitets- og høgskoleloven §§ 4-7 og 4-8, og i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus § 7-5.

Hvordan unngår du å bli tatt for fusk? Eller kanskje du vil lese et innlegg om en student som tok fuskesaken sin helt til Høyesterett og hvordan det gikk? Da bør du lese innleggene under denne fanen.