Klage på eksamen – ofte stilte spørsmål

Kanskje ikke helt uventet får Studentombudet mange spørsmål nå om dagen fra studenter som av ulike grunner ikke er fornøyd med eksamensresultatet eller måten eksamen har foregått på. Her kommer derfor en oversikt over ofte stilte spørsmål og svaret på dem!

Har du forslag til spørsmål som jeg bør besvare på bloggen? Legg gjerne igjen en kommentar!

5887279018_4760ef0ba3_b

– Jeg er misfornøyd med karakteren på eksamen. Kan jeg klage? Hvordan gjør jeg det?

Hvis du har hatt en muntlig eksamen eller en praksisperiode kan du ikke klage på karakteren. Har du hatt en skriftlig eksamen, enten skoleeksamen eller hjemmeeksamen, kan du det. Reglene for hvordan du klager på karakteren finner du her.

Fristen for å klage er tre uker etter at du mottok resultatet. Når du klager sendes oppgaven din til ny sensur uten at den nye sensoren får vite noe om verken den forrige sensors vurderinger, hvilken karakter du opprinnelig fikk eller hva din begrunnelse er for å klage. Dette kalles blindsensur. Fordelen med blindsensur er at du er garantert å få en helt ny og uavhengig vurdering av oppgaven, ulempen er at det nye resultatet kan variere mye fra det forrige. Du kan lese mer om blindsensur her.

Når du klager på karakteren er det den nye karakteren som blir stående. Denne kan du ikke klage på. Det betyr at hvis du klager og går ned i karakter så er det den dårligste karakteren som blir stående. Det er derfor alltid en risiko i å klage på karakteren, med mindre du har fått F.

– Har jeg rett til begrunnelse for karakteren?

Svaret er ja, det har du. Frister for å be om det og hvordan du gjør det finner du her. Det er opp til sensor å bestemme om begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig.

Du har rett på begrunnelse på både muntlige og skriftlige eksamener og uansett om det er gitt bokstavkarakter eller bestått/ ikke bestått. Du kan lese mer om retten til begrunnelse her.

Begrunnelsen skal inneholde både de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og det som spesifikt ligger til grunn for bedømmelsen av kandidatens prestasjon.

– Gjennomføringen av eksamen var skikkelig dårlig! Jeg tror det har påvirket resultatet. Kan jeg klage? Evt. Jeg fikk akkurat begrunnelse for karakteren min. Det virker ikke som om sensor har lest oppgaven min, kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage på noe som enten har med gjennomføringen av eksamen eller sensuren å gjøre så heter det å klage på “formelle feil ved eksamen”. Reglene for dette finner du her.

Klage på formelle feil er noe annet enn klage på karakter. Du kan klage på formelle feil ved alle type eksamener, både muntlige, skriftlige og praksis. Det finnes ikke noe skjema for slike klager, men klagefristen er også her tre uker fra du oppdaget feilen. Noen tips til hvordan du kan skrive en klage kan du finne her.

Konsekvensen av en formell feil avhenger av hva feilen er. Dersom feilen ligger i selve gjennomføringen av eksamen, kan du måtte ta eksamen på nytt. Hvis feilen ligger i sensuren risikerer du at oppgaven blir sendt til ny sensur. Da gjelder de samme prinsippene som for klage på karakter, men denne sensuren kan påklages.

Klagen blir i første instans behandlet på klagerens fakultet. Det er klagenemnda ved OsloMet-Storbyuniversitetet som er klageinstans.

Trenger du hjelp i klageprosessen eller er du usikker på om du vil klage kan du kontakte Studentombudet.

– Når skal jeg få karakteren?

Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke “særlige grunner” gjør det nødvendig å bruke mer tid. For masteroppgaver og andre større skriftlige arbeider kan det være nødvendig å bruke mer tid.

– Når får jeg svar på klagen?

Hvis du har klaget på karakteren skal du ha svar innen fire uker etter klagefristens utløp. Studentombudet er kjent med at denne fristen noen ganger blir brutt. Det kan du lese mer om her.

Hvis du har spørsmål om regelverket rundt klage på eksamen, eller du opplever brudd på reglene, ta kontakt med Studentombudet! Studentombudet kan hjelpe med å finne ut av hva reglene er, og veilede deg gjennom en eventuell klageprosess. Studentombudet kan også hjelpe deg med å si ifra dersom reglene blir brutt, og forsøke å forhindre at den samme feilen skjer igjen.

43 Comments

 1. Gizem

  Hei! Jeg studerer på HIOA og hadde en skoleeksamen i fjor desember (2015) Resultatet ble F, men jeg mener at besvarelsene mine neppe var så dårlig som en F. Jeg klagde på resultatet men fortsatt ble resultatet F. Jeg syntes det er så dårlig gjort, har sammenligne besvarelsene mine med flere andre som har hatt den samme eksamen som meg, flere har gjort det dårligere og har fått en stå karakter. Spørsmålet mitt er om jeg kan be en annen skoles sensor kan vurdere min eksamens besvarelser på nytt?

  Reply
  1. anitaj

   Hei! Takk for et veldig godt spørsmål. Regelen er slik at du kan klage på karakteren. Oppgaven din går da til en ny, uavhengig sensur. Den nye sensoren får ikke vite hvilken karakter du fikk opprinnelig, begrunnelsen eller hvorfor du har klagd. Det er karakteren fra den nye sensuren som blir stående. Denne karakteren kan du ikke klage på. Hvis du fikk F, klagde og fikk F igjen er det karakteren F som gjelder. Hvis du ønsker å forbedre den må du ta eksamen på nytt. Hvis du har fått F har du rett på konteeksamen, men hvis eksamenen din var i desember har denne nok allerede vært. Ta kontakt med fakultetet ditt slik at du får meldt deg opp til eksamen neste gang den holdes!

   Reply
 2. Paul

  Hei! Hvor mange får gjennomslag på klagen?
  finnes det no papir på dette?

  Reply
  1. anitaj

   Hei. Generelt sett har jeg hørt at de fleste blir stående på samme karakter, også er det ca. like mange som går opp som det er som går ned. Men siden det er det fakultetene som sitter på denne informasjonen så har jeg ikke noen helt klar statistikk.

   Med vennlig hilsen
   Anita Tøien Johansen
   Studentombudet

   Reply
 3. A

  Hei, jeg hadde nylig eksamen ved HiOA og under eksamen fikk vi ikke bruke hjelpemidler. Men på offisielle nettsider stod det at ALLE hjelpemidler var tillate og det var ikke spesifisert noe annet på fronter/itslearning eller studentweb. Er dette grunnlag til formel klage?

  Reply
  1. anitaj

   Hei. Dette er det vanskelig å svare deg på uten å ha mer informasjon i saken. Send gjerne en litt mer utfyllende beskrivelse av hva som har skjedd til studentombudet@hioa.no så skal jeg forsøke å se om jeg kan finne et bedre svar til deg.

   Med vennlig hilsen
   Anita Tøien Johansen
   Studentombudet

   Reply
 4. Anonym

  Hei!
  Er det mulig å klage på en eksamen fordi man synes den var alt for lang i forhold til tiden? Jeg har hatt to eksamener hittil. Den ene syntes jeg var absolutt innenfor det som er mulig og gjøre i løpet av 4 timer. Men den første av dem syntes jeg hadde alt for mange oppgaver. Jeg kunne ha klart å svare på det meste, men hadde ikke tid. Dessuten ble jeg ekstremt stresset av mengden oppgaver. Dette har jeg aldri opplevd før.

  Reply
  1. anitaj

   Hei. Det er fakultetet som skal vurdere en eventuell klage på formelle feil, så dersom du mener at det kan være det kan du klage. Hvorvidt du vil få medhold i klagen er det umulig for meg å svare på. Generelt sett kan jeg si at dette nok er litt utenfor hva som vanligvis går under denne typen klager. En formell feil ved gjennomføringen ville for eksempel vært dersom dere skulle hatt fire timer med bare fikk tre, eller dersom eksamensoppgaven skulle vært på 3 sider men du manglet side 2, eller liknende. Husk også at dersom du klager på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen og får medhold så kan det hende at du må ta eksamen på nytt. Derfor bør du uansett alltid vente med å klage til du har fått vite resultatet av sensuren.

   Men hvis det er flere som har hatt denne eksamenen som mener at den var for lang, kan kanskje dette være noe som de tillitsvalgte studentene kan jobbe med på et mer politisk nivå? Ta kontakt med din klassetillitsvalgt eller Studentparlamentet, så kan de hjelpe deg videre.

   Med vennlig hilsen
   Anita Tøien Johansen
   Studentombudet

   Reply
 5. eline

  Er det mulig at kandidater kan få tilbake feil sensur?

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei,

   Beklager seint svar. Studentombudet har ikke hatt tilgang til bloggen og kommentarene på denne de siste seks måneder, så jeg håper du har funnet svar på spørsmålet ditt.

   Svaret på spørsmålet ditt er vel at dette kan skje, men selvsagt ikke skal skje. Det er derfor du har mulighet til å be om begrunnelse for karakteren din, og påklage eksamensresultatet dersom du er uenig i karakterfastsettelsen.

   Med hilsen

   Katrine,
   Studentombud,
   Høgskolen i Oslo og Akershus

   Reply
 6. S

  Hei!
  Når resultatet på en eksamen er utgitt og karakteren er satt, har sensoren som satte karakteren mulighet til å endre på karakteren på nytt uten å gå gjennom en klage fra studenten?

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei,

   Beklager seint svar. Studentombudet har ikke hatt tilgang til bloggen og kommentarene på denne de siste seks måneder, så jeg håper du har funnet svar på spørsmålet ditt.

   Hvis eksamensresulatet er publisert og gitt til studentene viser lovens system at dette kan endres (til gunst og ugunst for studenten) ved å klage på eksamensresultatet. Du har også alltid rett på begrunnelse fra sensor for eksamensresulatet. Ved klage på eksamen står det i loven at “ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen”. Ny sensor skal dermed foreta en helt ny vurdering av eksamen.

   Ta gjerne kontakt på mail hvis du har spørsmål knyttet til dette.

   Med hilsen

   Katrine
   studentombud,
   Høgskolen i Oslo og Akershus

   Reply
 7. Anonym

  Hei! Fikk karakteren D (sterk) på en eksamen, klaget, og fikk F. Dette er et fag som ikke er åpent i det hele tatt, så er det mulig det er feil på klagen? Hva kan jeg isåfall gjøre?

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei,

   Beklager seint svar. Studentombudet har ikke hatt tilgang til bloggen og kommentarene på denne de siste seks måneder, så jeg håper du har funnet svar på spørsmålet ditt.
   Jeg vil likevel påpeke at regelverket er slik at det alltid er en fare for at en også kan gå ned i karakter ved å klage på eksamen. Eksamensresultatet etter klagebehandlingen er endelig, og kan ikke påklages. Derfor bør studentene overveie konsekvensene ved å klage.

   Ved stryk på eksamen har studenten rett på konteeksamen, men du har også mulighet til å ta eksamen på nytt neste gang faget settes opp. På HiOA har studenten tre muligheter til å ta og bestå eksamen, men kan i særlige tilfeller søke fakultetet om et fjerde forsøk.

   Håper dette var oppklarende.

   Med hilsen

   Katrine,
   studentombud,
   Høgskolen i Oslo og Akershus

   Reply
 8. Sofie

  Hei! Jeg hadde eksamen for bare en uke eller to siden- og har fått igjen en karakter som ikke gir mening. Det har blitt satt opp at jeg har strøket(karakter 1) i Norsk bokmålseksamen i år- men fått en 4 i sidemålseksamen som jeg aldri har vært særlig flink i. Dette gir ikke mening der jeg besvarte oppgave og iallefall burde fått ståkarakter på eksamen. Kan dette være en feil, og har jeg grunnlag til å klage?

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei Sofie,

   Beklager seint svar. Studentombudet har ikke hatt tilgang til bloggen og kommentarene på denne de siste seks måneder. Håper du har funnet svar på spørsmålet ditt.
   Du har i utgangspunktet alltid mulighet for å klage på et eksamensresultat. Gjelder dette fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus eller eksamen ved videregående skole? Fremgangsmåte og klagefrist er forskjellige.

   Ta gjerne kontakt med studentombudet på mail studentombudet@hioa.no, hvis du har flere spørsmål.

   Med hilsen
   Katrine
   studentombud, Hioa

   Reply
 9. S

  Vil den opprinnelige sensoren få vite at man har klaget? Altså vil de da få vite navnet på den som klager?

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei,

   Lovverket for Høgskolen i Oslo og Akershus viser til at studentens identitet skal ved skriftlig eksamen holdes skjult for sensor så langt dette er praktisk mulig. Derfor benyttes kandidatnummer på eksamen. Ditt navn skal derfor ikke være kjent for ny eller gammel sensor, så langt dette er praktisk mulig. Det er som oftest tilfelle ved ordinære skriftlige eksamner. Hvis du klager på eksamen står det i loven at “ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen”.

   Med hilsen

   Katrine,
   Studentombud,
   Høgskolen i Oslo og Akershus

   Reply
 10. Sarah

  Hei, jeg tok eksamen i syba 1200 ved Hioa, men jeg er misfornøyd med karakterene jeg fikk. I besvarelsen min skrev jeg i detaljer om behandlinger noe som skulle gis plus poeng. Jeg skrev de fysiologiske, virkninger og bivirkninger, men dette ble ikke talte. Dagen vi startet på dette emne sa en av veileder at det blir plus poeng til de som klarer seg med de ovenfornevnte kunnskaper. Kan dere hjelpe meg med hvordan jeg kan klage på dette og hva er regler.

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei Sarah,

   Du har mulighet til å klage på karakteren eller på formelle feil ved eksamen. Jeg anbefaler deg å lese blogginnlegget, “Hjelp! Jeg vil klage!”. Det er viktig å være oppmerksom på at klagefristen er 3 uker fra du fikk vite karakteren eller fikk begrunnelse for karakteren. Resultatet fra klagebehandlingen er endelig, og du må huske på at karakteren ikke utelukkende går opp, men også kan endres til en dårligere karakter.

   Ved klage på formelle feil gjelder samme frist. Formelle feil kan eksempelvis være feil ved gjennomføringen av eksamen eller ved sensurering av eksamen. Hvis du klager på formelle feil og får medhold i klagen, så blir eksamen din annullert og du må ta den på nytt ved en senere anledning. Dette kan du lese mer om høyere opp i dette innlegget.

   Håper dette var oppklarende,.
   Hvis du likevel har flere spørsmål anbefaler jeg deg å ta kontakt på mail til studentombudet@hioa.no.

   Med hilsen
   Katrine,
   studentombud HiOA.

   Reply
 11. F

  hei, er det mulig å få den gamle karakteren som en hadde klaget på?

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Nei, det er den nye karakteren som blir gjeldende. Det er en risiko ved å klage på karakteren at en både kan gå opp og ned i karakter.

   Med hilsen
   Katrine,
   studentombud,
   Høgskolen i Oslo og Akershus

   Reply
 12. M

  Jeg beklager at jeg sier dette! Men dette er landets dårligste studieplass( i følge flere). Studentene ved bioingeniør og farmasi sliter. Læreren vet nøyaktig hvem det er som tar eksamen! Har opplevd det flere ganger. Så det her med kandidatnummer og at de ikkw får vite hvem det er tull!

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei,
   Lovverket er slik som beskrevet i artikkelen. Hvis du mener at kravet om blindsensur ikke er oppfylt, og det i tillegg går ut over studentene på en negativ måte, bør du melde fra. Du kan gjerne ta kontakt med studentombudet slik at vi kan prate om situasjonen, og se nærmere på hvordan saken kan håndteres. For å gjøre noe med problemet er det viktig at OsloMet eller studentombudet får vite om saken. Send gjerne en e-post til studentombudet@hioa.no, så finner vi tid til et møte.

   Med hilsen
   Katrine, studentombud

   Reply
 13. Mitt navn

  Hva er konsekvensen av å ikke utgi begrunnelse når man ber om det? Jeg har allerede klaget og fått den karakteren jeg mener jeg burde hatt. Leste også sensorveiledningen og fant det slående likt. Skulle gjerne visst hva som var begrunnelsen for den dårlige karakteren. Er det lov å bare la være å gi ut dette? Ps: jeg ba om begrunnelse samme dag vi fikk sensuren, da den ikke hadde kommet innen tre uker som er fristen for klage turte jeg ikke vente lenger.

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei,

   Du har rett på å få begrunnelse for karakteren. Dette følger både av det interne regelverket til OsloMet og universitets- og høgskoleloven. Begrunnelsen skal normalt være gitt to uker etter at du ber om det. Har du sendt en påminnelse om at begrunnelsen enda ikke er kommet? Ta gjerne kontakt med meg på e-post, studentombudet@hioa.no hvis du ønsker mer hjelp.

   Med hilsen
   Katrine Klyve
   studentombud

   Reply
 14. Stian

  Hei, jeg hadde en eksamen som jeg bestod på. Det var i legemiddelrening som krever 100% riktig. Jeg fikk bestått, men fikk et brev hvor det stod at det var gjort en sensur feil og at eksamenen annulleres og at jeg må ta den på ny…. dette synes jeg selvfølgelig er dridt dårlig gjort men er dette i det hele tatt lov? er ikke karakteren satt…i hvertfall om det er de som gjør feil?

  Reply
  1. S

   og vær visst at brevet som sa at eksamen skulle annulleres kom 20 dager etter at jeg trodde at jeg hadde bestått.

   Reply
  2. studentombudetkak (Post author)

   Hei,

   Etter universitets- og høgskoleloven § 5-2, 4.avsnitt så kan institusjonen annullere alle eksamen eller sensurere den på nytt, hvis de mener det er begått formelle feil som kan ha hatt betydning for studentenes prestasjoner eller bedømmelsen av eksamen. Da er det sannsynligvis det som er skjedd på din eksamen, og fakultetet har kommet frem til at ny eksamen er det som best vil rette opp feilen i dette tilfellet. Du finner hele bestemmelsen her: https://lovdata.no/NL/lov/2005-04-01-15/§5-2. I vedtaket du har fått bør bestemmelsen og begrunnelsen for hvorfor du må ta eksamen på nytt fremkomme. Dette følger av forvaltningsloven.

   Jeg kan bare svare på generelt grunnlag her på nettsiden, men du er velkommen til å ta kontakt med meg på studentombudet@hioa.no, så kan vi se nærmere på de spesielle forholdene i din sak.

   Med hilsen
   Katrine,
   studentombudet, OsloMet

   Reply
 15. Sebastian

  Hei, jeg skal nå taes opp i muntlig eller skriftlig eksamen. Og jeg lurte om: hvis jeg ikke kommer opp i noen av fagene, kan man klage på det. Og eventuelt om man kan bli tatt opp alikavel etter klage?

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei,

   Gjelder dette eksamen for videregående skole? Hvis det er tilfelle anbefaler jeg deg å kontakte elev- og lærlingombudet i ditt fylke. Link her: http://www.elevombudene.no/
   Hvis det gjelder eksamen på OsloMet kan du ta kontakt med meg på studentombudet@oslomet.no.

   Med hilsen
   Katrine,
   studentombud OsloMet

   Reply
 16. Mi

  Hei,
  Hadde teknologiledelses eksamen i dag. Faget består av 40% semesteroppgave og 60% på eksamen. En time etter eksamens start, ble eksamen annullert på grunn av at det mulig var samme eksamen i Bergen som i Oslo. Om dette stemmer, det vet jeg ikke. Dette går jo ut over vår bachelor innlevering siden vi har brukt flere dager sammenhengende på dette som vi muligens ikke får noe igjen for nå som eksamen er annulert. Hva skjer med 3 klasse studentene som skal videre og ta master som skal ha karakterene klare til 1 juni? Hvis eksamen blir etter bacheloroppgaven, kan det hende enkelte vil slite med å møte til eksamen siden vi har regnet med å ha “fri” og er ferdige med graden, hva skal vi gjøre?

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei,

   Beklager seint svar. Jeg er kjent med at dere har fått god informasjon i etterkant av denne hendelsen, og mulighet for å lage individuelle løsninger. Håper du har fått tilstrekkelig hjelp, hvis ikke er du velkommen til å kontakte meg på e-post studentombudet@oslomet.no.

   Med hilsen
   Katrine,
   studentombud OsloMet

   Reply
 17. Henrik

  Hei.

  Kan man konte etter man har klaget på karakter?

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei,

   Jeg gjør oppmerksom på at jeg besvarer henvendelsen ut fra regelverket på OsloMet – Storbyuniversitetet.
   Hvis du har strøket på eksamen og klager på resultatet – så er det dette eksamensresultatet som er gjeldende frem til du får ny klagesensur. Får du bestått karakter FØR konteeksamen, så er det denne karakteren som er gjeldende, og du har ikke lenger rett til å ta konteeksamen.

   Hvis du ønsker lovhenvisninger eller har andre spørsmål til dette ber jeg deg kontakte undertegnede på studentombudet@oslomet.no.

   Med hilsen
   Katrine,
   studentombud OsloMet

   Reply
 18. Emilie

  Hei ! Jeg tok opp en eksamen som privatist på privatistweb. Har sendt klage , sendte klage den 21.06.18, enda ikke fått noe svar. Får jeg svar på mail, brev, melding eller må jeg inn på siden for å sjekke? Sjekker mailen hver dag, men enda ikke fått noe der. Takk for svar !

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei,

   Forhåpentligvis har du fått svar på karakteren din nå. Hvis ikke anbefaler jeg at du sender meg en e-post på studentombudet@oslomet.no, da dette spørsmålet er vanskelig å besvare generelt på nettsiden.

   Med hilsen
   Katrine,
   studentombud OsloMet

   Reply
 19. Peder

  Hei,

  Jeg klagde på min skriftlige eksamens karakter før sommerferien, men har ennå ikke fått tilbake noe svar eller ny karakter. Betyr det at klagen ikke hjalp eller må jeg fortsatt vente helt til ferien er over?

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei,

   Hvis du har klaget på en skriftlig eksamen på universitetet, gjelder universitets- og høgskoleloven. Da skal du i utgangspunktet får svar på klagesensur etter fire uker. Hvis ikke det skjer, kan du sende en påminnelse til fakultetet, eventuelt sende meg en e-post på studentombudet@oslomet.no, så kan jeg kontakte fakultetet.
   Lykke til.

   Med hilsen
   Katrine,
   studentombud

   Reply
 20. Ønsker å være anonym...

  Hei,

  Blindesensur er en vits. Har alltid vært en A-elev, fikk C etter å ha jobbet godt med faget gjennom året og før eksamen. Skjønte tegningen da administrasjonen ristet på hodet seg da jeg ønsket å klage (hvem gjør vel det). Fikk deretter D uten å ane hvorfor, men ser at det skremmer elever fra å klage.

  Kan man be om begrunnelse for karakteren man får etter en klage?

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Hei,

   Ja, du kan alltid be om begrunnelse innen en uke etter at du har fått sensur. Hvis du mener at det er feil ved sensuren, ta kontakt med meg på studentombudet@oslomet.no.

   Med hilsen
   Katrine,
   studentombud OsloMet

   Reply
 21. Rune

  Kan man ta opp igjen et fag man fikk C eller D i?

  Reply
  1. studentombudetkak (Post author)

   Ja, på OsloMet kan du i følge reglementet ta opp fag ved neste ordinære eksamen. Du må selv melde deg opp til eksamen. https://student.oslomet.no/oppmelding-avmelding
   Lykke til!

   Med hilsen
   Katrine,
   studentombud OsloMet

   Reply

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.