Brudd på klagefrist

Hioa brøt egen svarfrist med 6 måneder

I mai 2015 ba nettavisen Khrono om innsyn i et brev som Studentombudet har skrevet til ett av fakultene på HiOA. I dette brevet gjorde studentombudet fakultetet oppmerksom på at ombudet flere ganger har blitt kontaktet av studenter som har varslet om at det har tatt veldig lang tid for fakultetet å behandle deres klage på karakter. Ved to tilfeller hadde det gått over fire og syv måneder og studentene hadde fremdeles ikke fått svar på klagen.

Dette kan få store konsekvenser for de studentene det gjelder. I tilfellene der studenten har strøket på eksamen kan de bli hengende etter i studiet frem til de får svar på klagen. Det kan få både økonomiske og personlige konsekvenser for studenten. Å bli hengende etter i studiet kan for noen studenter også innvirke på deres forhold til for eksempel lånekassa, studentbolig hos SiO, samt i noen tilfeller også NAV eller UDI.

Nå kan du lese om dette i Khrono, der både studentombudet, fakultetet og noen studenter har uttalt seg om saken.

Har du opplevd noe liknende, eller lurer på hva reglene for klage på karakterfastsetting eller formelle feil ved eksamen er? Da kan du trykker her, eller kontakte Studentombudet for råd og veiledning.