Praksis

Mange studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus har praksis. Praksis og avsluttende vurdering etter fullført praksis skiller seg fra ordinær eksamen og reglene som gjelder. Det er et eget kapittel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus som omhandler praksis med plikter og rettigheter for studenten.

Under denne fanen finner du informasjon som Studentombudet har skrevet om praksis.