Velkommen til Studentparlamentet ved OsloMet

Studentparlamentet består av 27 valgte studenter fra alle de fire fakultetene ved OsloMet. Som medlem av Studentparlamentet taler man på vegne av studentene ved sitt fakultet. Samtidig er man med på å fremme studentenes meninger opp mot universitetsledelsen, som vektlegger Studentparlamentets uttalelser høyt når avgjørelser blir tatt.

 

 

Her finner du en liste over de som sitter i Studentparlamentet. 

Studentparlamentet er studentens øverste organ. Det betyr at det er de som vedtar de helhetlige politiske synspunktene for studentene på OsloMet, og bestemmer hvilke saker organisasjonen skal prioritere.

Store prinsipielle spørsmål diskuteres og vedtas i Studentparlamentet, i tillegg fastsetter man Studentparlamentets budsjett og vedtekter, og foretar valg av studentrepresentanter til styrer, råd, nemnder og utvalg.

For å tale studentenes sak har vi også fire studenter som jobber på fulltid for å representere studentene på OsloMet. De er valgt inn for ett år som Studentparlamentets arbeidsutvalg. Vil du vite mer om hva de gjør, så kan du klikke her.

For spørsmål, send oss gjerne en mail på studentparlamentet@oslomet.no, eller kom innom et av kontorene våre i Studenthuset i Pilestredet 52 eller på Kjeller på torsdager mellom 09.00 og 12.00.

Lurer du på hva vi mener? Her finner du våre dokumenter

Studentparlamentsmøte
Foto: Pia Johansen