European Quality Assurance Forum

I disse dager er fagpolitisk ansvarlig William og studentrepresentant i utdanningsutvalget Marte på European Quality Assurance Forum (EQAF) som går av stabelen i Ljubiliana, Slovenia. Vi ankom onsdag kveld, før programmet startet sent torsdag ettermiddag. Første felles innledning var om kvalitet sett ut i fra et institusjonelt perspektiv med innledninger og diskusjon fra tre institusjoner som var ganske forskjellige. Etter dette var det en velkomstfest på det mektige slottet i Ljubiliana som ligger på en høyde over byen med mye god mat, drikke og ikke minst mingling. Vi fikk ganske god kontakt med flere studentrepresentanter fra flere land.

Slottet i Ljubiliana

Slottet i Ljubiliana (foto William Sæbø)

Fredag startet ballet med kvalitet sett ut i fra et nasjonalt perspektiv hvor Skottland og Montenegro ble sammenlignet før det ble parallellsesjoner. William lærte mer om det nye nasjonale svenske kvalitetssikringssystemet, mens Marte lærte mer om samarbeidet mellom Tyskland, Østerrike og Sveits i første parallellbolk. Begge lærte også mer om studentundersøkelser og hvor mange av dem man egentlig trenger i andre parallellbolk.

Tredje parallelbolk lærte William mer om Bolgonaprosessen og hvordan den kan bidra til mer kvalitet, mens Marte lærte enda litt mer om samarbeid over landegrenser. Begge deltok på siste parallelbolk om fremragende utdanning hvor NOKUT blant annet stod bak.
Nå er det straks festmiddag før konferansen avsluttes i morgen lørdag. Hittil har det vært et bra opphold i Ljubiliana.

William og Marte

William og Marte på konferanse -( foto William Sæbø )