Fornøyd med satsninger på egen institusjon, skuffet på vegne av studentene

Pressemelding om Statsbudsjettet 2018 av leder i Studentparlamentet ved HiOA, Rune Keisuke Kosaka.

Rune Keisuke Kosaka, leder av Studentparlamentet ved HiOA. Foto: Edvard W. Bjørnson

I Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus er vi glad på vegne av satsningene på noen av våre utdanninger og oss som institusjon. En realvekst på over 3 prosent gir oss muligheten til å fortsette satsningene våre for innføring av 5-årig grunnskolelærerutdanning og styrking av utdanningene innenfor helsefag.

Spesielt gledelig er det at vi blir innvilget 10 millioner kroner til yrkesfaglærerutdanning,
utdanningsløp vi har både i Osloregionen, og på deler av Vestlandet. For å skaffe den faglige kompetansen som Norge trenger i fremtiden er det viktig at lærerne elever møter, også på yrkesfaglige utdanninger er høyt kvalifisert.

På vegne av studentmassen som helhet er vi mer kritiske og skuffet. Vi er fornøyd med at man fortsetter opptrappingen til 11. måneders studiestøtte, samtidig som vi stiller oss kritisk til tekstforslaget om å endre utformingen av konverteringsordningen for lån til stipend. Selv om lavere lånebyrde på enkelte er positivt stiller vi oss tvilende til om forslaget vil ha den ønskede effekten, spesielt i en situasjon der studentene over lang tid har mistet kjøpekraft i studietiden skulle vi heller sett en større generell økning av studiestøtten.

Vi er skuffet over at en regjering som har gått til valg på å bygge flere studentboliger velger å finansiere 300 færre boliger enn i 2017. Dette kombinert med flere studieplasser, og at flere studenter studerer lenger, både av eget valg eller fordi kurs blir gjort til integrert master vil øke trykket på leiemarkedet og gjøre det vanskeligere å nå det nasjonale kravet om 20% dekningsgrad. Kostnadene tilknyttet det å bygge studentboliger øker også i raskere tempo enn justeringen av de eksisterende kostnadsrammene som gjør at det blir vanskeligere å bygge studentboliger i vår region.