Engasjerte studenter gjør det bedre på studiene!

Visste du at en av fem studenter rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager? Eller at studenter er mer ensomme enn andre i samme aldersgruppe? Og at livskvaliteten og den sosiale tilhørigheten din er noen av de viktigste faktorene for hvordan du mestrer studiene dine? Dette er bare noe av det Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) kom frem til i 2014, og mange kan nok kjenne seg igjen i resultatene.

SHoT-undersøkelsen har vist oss hvor viktig det er å skape sosiale møteplasser for studentene. Den har vist oss at vi må legge til rette for nettverksbygging, og at det lønner seg å være engasjert student. Derfor bør du stille til valg i Studentparlamentet.

I Studentparlamentet møter du studenter fra alle fakultetene ved HiOA. Du får skape nye vennskap og engasjert deg i studiehverdagen din. Du får en sosial møteplass, der du også får påvirke Høgskolens arbeid. Mener du for eksempel at vi må gjøre mer for å forebygge psykisk uhelse blant studenter? Eller har du noen tanker om hvordan vi kan heve kvaliteten på utdanningene? Kanskje mener du at det må bli lettere å dra på utveksling? Eller at vi trenger flere leseplasser? Bør foreningene få større plass på campus? Sitter du med noen andre ideer til hvordan vi kan gjøre studiehverdagen enklere? Da bør du stille til valg i Studentparlamentet.

Representantene i Studentparlamentet møtes omtrent en gang i måneden for å diskutere saker som er aktuelle for studentene, og tar avgjørelser som påvirker deg. Vi sørget for eksempel for at HiOA har et studentombud som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt. Vi var pågangsdrivere for digital eksamen, slik at du slipper å skrive ut oppgaver du allerede har skrevet på dataen. Og vi jobber stadig for at HiOA skal få enda flere leseplasser. Vil du være med på å ta disse avgjørelsene? Still til valg i Studentparlamentet.

I disse dager er det valg til Studentparlamentet, og vi vil at du skal stille. Vi vil at du skal engasjere deg i studiehverdagen din. Vi vil høre dine meninger. Og vi vil ha deg med i vår vennegjeng på HiOA. Du er viktig for oss, men vi er også viktige for deg, din studiekvalitet og studiemestring. Derfor er vår oppfordring til deg å stille til valg her.