Aldri OK – hva gjør du hvis du opplever seksuell trakassering?

Ingen skal oppleve å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering. Både OsloMet og Studentparlamentet har tatt denne aktuelle samfunnsproblematikken rundt seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet på alvor. Vi har gjennomgått rutiner og retningslinjer, og fortsetter samarbeid for å forbedre dette. Det er blant annet blitt satt i verk tiltak som å utvikle etiske retningslinjer, og kursing av ledere, tillitsvalgte, studentombud og verneombud. Les mer på OsloMet sine nettsider for å finne ut hva du kan gjøre dersom du opplever eller har opplevd seksuell trakassering på OsloMet. Du kan også gå inn på student.hioa.no > Studiehverdag > Læringsmiljø og utdanningskvalitet > Si ifra!

Skjermdump fra student.hioa.no

Alle har rett til å leve og studere i et trygt og inkluderende miljø. Ingen skal oppleve misbruk, trakassering eller noen form for diskriminering. Trygge campus og studiemiljø er forutsetninger for dette. Aldri OK er en studentdrevet kampanje mot trakassering som vi er stolte av å kunne si at Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus stiller seg bak. Vi er også stolte av, og fornøyde med, at vår rektor og ledelse også stiller seg bak kampanjen. Misbruk, trakassering og diskriminering er Aldri OK!

Rektor Curt Rice og leder av Studentparlamentet, Rune Keisuke Kosaka, holder opp dokumentet som viser at vi stiller oss bak kampanjen Aldri OK.

Resten av ledelsen ved OsloMet stiller seg også bak kampanjen Aldri OK.

Hvor går grensen for hva som er greit? Du bestemmer selv om seksuell oppmerksomhet er uønsket.