Har du lyst til å bli sjefen til rektor, Curt Rice?

Har du lyst til å være med å representere studentene på OsloMet når viktige beslutninger skal tas? Nå nærmer det seg valg i Studentparlamentet, og det skal velges til store og små verv. Alt fra representant i kulturutvalget, Studentparlamentets arbeidsutvalg og universitetsstyret. I denne anledningen vil vi i valgkomiteen komme med litt informasjon om vervene, valget og litt praktisk info om det å stille. Valgkomiteen vurderer og innstiller (anbefaler) kandidater til ulike verv.

Valgkomiteen innstiller på følgende verv:
Arbeidsutvalget
Universitetsstyret
Klagenemnda
Skikkethetsnemnda
Kontrollkomiteen

I tillegg til disse skal det velges representanter til en rekke viktige verv:
Læringsmiljøutvalget
Utdanningsutvalget
Forsknings- og utviklingsutvalget
Valgkomiteen
Kulturutvalget
Tilsettingsutvalgene

Du kan lese vervbeskrivelser til alle verven på studentparlamentets valgside

I prosessen inn mot valget er valgkomiteen tilgjengelig til å svare på spørsmål om verv og valgprosess. Vi gir kun ut informasjon som er aktuell for alle og støtter ikke opp under enkeltpersoner. Alle medlemmene i valgkomiteen har taushetsplikt og du kan komme til oss både om det gjelder ditt eget eller andres kandidatur. I ukene før valget vurderer valgkomiteen kandidater basert på kandidatskjema, intervju, caseoppgave, sofaprat og referanser. Vi legger frem vår innstilling på nett den 27. april kl. 12, samt under valgmøtet lørdag 28. april.

Du når oss på vk.sphioa@gmail.com

Så STILL til valg!
Om du er engasjert og ønsker å gi noe til studentmiljøet du er en del av, er du en perfekt kandidat for oss! Husk å oppmuntre de du har trua på til å stille og støtt opp under hverandre.

Hvordan stiller jeg? Gå inn på valgsiden til studentparlamentet og les hvordan du stiller til de ulike vervene!

Hilsen oss i valgkomiteen 🙂