Her er en oversikt over hvem som har stilt til følgende verv, som valgkomiteen skal innstille på:

  • Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU)
  • Universitetsstyre
  • Klagenemnd
  • Skikkethetsnemnd
  • Studentparlamentets kontrollkomite (KK)

Man kan også stille til disse vervene på selve valgmøtet (lørdag 28. april), men valgkomiteen vil ikke ta disse opp til vurdering i sin innstilling i forkant av møtet. For mer informasjon om valget og hvilke andre verv det skal velges til på møtet, les her: https://blogg.hioa.no/studentparlamentet/valg-i-studentparlamentet/ 

Universitetsstyret

  Ole Marius Svendsen, 26 år.
Master i energi og miljø i bygg
Teknologi, kunst og design
Motivasjonsbrev
  Martin Aamodt Haugen, 24 år.
Videreutdanning i velferdsteknologi
Helsefag
Motivasjonsbrev
  John Dela Siayor, 26 år.
Master i Økonomi og administrasjon
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Mia Holhjem Almli, 26 år.
Master i Sosialt arbeid – retning familiebehandling
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Tina Alexandra Ngo, 25 år.
Økonomi og administrasjon
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Rune Keisuke Kosaka, 28 år.
Master i Bibliotek- og Informasjonsvitenskap
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Tor Løvset Waage, 24 år.
Fysioterapi
Helsefag
Motivasjonsbrev
  Julie Størholdt Iversen, 23 år.
Barnevern
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Kaja Sofie Toresdatter Lorentzen.
PPU
Lærerutdanning og internasjonale studier
 Motivasjonsbrev

Arbeidsutvalget til Studentparlamentet (AU)

Leder

  Bjørn Harald Hegreberg Garborg, 26 år.
Sykepleie Bachelor heltid
Helsefag
Motivasjonsbrev

Nestleder

  Vilde Henningsgård, 25 år.
Samfunnsernæring, master
Helsefag
Motivasjonsbrev
 

Fagpolitisk ansvarlig

 

  Egle Juodziukynaite, 23 år.
Bachelor i Produktdesign
Teknologi, kunst og design
Motivasjonsbrev

Læringsmiljøansvarlig

Jeanett Indianne Andersen, 23 år.
Sykepleie, heltid
Helsefag
Motivasjonsbrev

 

Jeanett har siden dette motivajonsbrevet ble skrevet hatt samtaler med valgokmiteen og bestemt seg for å stille til læringsmiljøansvarlig.

Skikkethetsnemnda

  Caroline Cao, 20 år.
Bachelor i Sosialt Arbeid
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Marte Raknerud Hoel, 21 år.
Administrasjon og ledelse
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Marius Toresen, 25 år.
Barnehagelærerutdanningen
Lærerutdanning og internasjonale studier
Motivasjonsbrev

Klagenemnda

  Marte Raknerud Hoel, 21 år.
Administrasjon og ledelse
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Marius Toresen, 25 år.
Barnehagelærerutdanningen
Lærerutdanning og internasjonale studier
Motivasjonsbrev
  Kaja Sofie Toresdatter Lorentzen.
PPU
Lærerutdanning og internasjonale studier
Motivasjonsbrev

Kontrollkommiteen

Rolf Martin Aspenes, 21 år
Grunnskolelærer 5-10
Lærerutdanning og internasjonale studier
Motivasjonsbrev