Velferdstinget er en interesseorganisasjon som til sammen har 37 representanter fra de ulike utdanningsinstitusjonene i Oslo og Akershus. Det er 65 000 studenter tilknyttet SiO, og en av Velferdstingets viktigste oppgaver er å være premissleverandører for SiO. Dette skjer ved at Velferdstinget vedtar politikk som SiO oppfordres til å følge. Velferdstinget sitt overordnende og styrende mål er prinsippet om lik utdanning. Saker som berører studenten innenfor områdene studentboliger, mat og drikke, trening- og helsetilbud er i grove trekk det man jobber med for å oppnå dette. Velferdstinget har også et Kulturstyre, hvor de gir støttet til studentforeninger med midler fra semesteravgiften.

Det holdes møte 1 gang i måneden og i forkant av disse møtene, har man formøter i regi av delegasjonsleder ved OsloMet, formøtene er ikke obligatoriske. På lik linje med studentparlamentet ved OsloMet, har også Velferdstinget seminarer. De holdes ved vår- og høstsemesteret og legges alltid i en helg.

Fra OsloMet så har vi 11 faste representanter og 33 varaer i Velferdstinget. Vi mangler studenter til å fylle varalista og trenger flere engasjerte studenter fra OsloMet som vil være med i de viktigste diskusjonene som omhandler studentenes velferd! Arbeidsmengden i dette vervet kan til tider være krevende, fordi det kan være tunge saker oppe, men det er derfor man har formøtene.

Man vil få opplæring av delegasjonsleder før første møte, og det blir også generell opplæring for alle representantene i Velferdstinget på deres vårseminar i 2019.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med delegasjonsleder Jeanett Andersen på mail: jeania@oslomet.no

Eller besøk Velferdstingets egne nettsider: http://www.studentvelferd.no