Studentparlamentet

Studentparlamentet består av 26 valgte studenter fra alle de fire fakultetene ved HiOA. Som medlem av Studentparlamentet taler man på vegne av studentene ved sitt fakultet. Samtidig er man med på å fremme studentenes meninger opp mot høgskoleledelsen, som vektlegger Studentparlamentets uttalelser høyt når avgjørelser blir tatt.

Bilde fra Studentparlamentets seminar i januar 2017.

 

Her finner du en liste over de som sitter i Studentparlamentet. 

Studentparlamentet er studentens øverste organ. Det betyr at det er de som vedtar de helhetlige politiske synspunktene for studentene på HiOA, og bestemmer hvilke saker organisasjonen skal prioritere.

Store prinsipielle spørsmål diskuteres og vedtas i Studentparlamentet, i tillegg fastsetter man Studentparlamentets budsjett og vedtekter, og foretar valg av studentrepresentanter til styrer, råd, nemnder og utvalg.

For å tale studentenes sak har vi også fire studenter som jobber på fulltid for å representere studentene på HiOA. De er valgt inn for ett år som Studentparlamentets arbeidsutvalg. Vil du vite mer om hva de gjør, så kan du klikke her.

For spørsmål, send oss gjerne en mail på studentparlamentet@hioa.no, eller kom innom et av kontorene våre i Pilestredet 46 eller på Kjeller på torsdager mellom 09.00 og 12.00.

Her finner du våre dokumenter