Gratulerer med nytt verv!

Studentparlamentet gratulerer de påtroppende lederne og nestlederne til Studentenes fakultetsråd(SFR)!

Studentenes fakultetsrådsstyrene for studieåret 2018-2019. Foto: Pia Marie Næss Johansen

Disse flotte og engasjerte studentene skal til neste studieår representere deg i saker på fakultetsnivå. Ved siden av sine studier, jobber SFR-styrene for deg og for at du skal få den beste studiehverdagen du kan få på ditt fakultet.

SFR består av styret, studentrådsstyrene og studentrepresentanter fra ulike råd og utvalg. På allmøtene ble det også valgt studenter til flere ulike og viktige råd og utvalg på ditt fakultet. Disse studentene gjør en kjempe viktig jobb for at studentenes stemme skal bli hørt i OsloMets flere beslutningsorgan. Studentparlamentet er stole over å ha så mange engasjerte studenter som ønsker å være studentenes talerør, og vi gratulerer så masse til de nyvalgte studentene!

Skulle du likevel være interessert i å representere studentene, men kunne ikke komme på allmøtet? Ikke fortvil! Det er fortsatt noen verv igjen som trengs å fylles. Ta kontakt med nåværende SFR-leder på ditt fakultet eller hør med Nestleder i Studentparlamentet for mer informasjon:

Bryr du deg om studiehverdagen din?

Hvorfor arbeides det ikke med nye undervisningsformer på OsloMet?
Hvorfor kan vi ikke få bedre praksisplasser?
Hvorfor gjør ikke OsloMet noe for å forbedre luftkvaliteten på byggene?

Jo, OsloMet jobber faktisk med alle disse sakene, og mye mer! For at studentenes meninger skal bli hørt, behøver vi derfor dyktige studentrepresentanter i råd og utvalg på fakultetene – er du en av de studentene?

Spennende, men jeg er nok ikke kvalifisert
Ikke? Den eneste kvalifikasjonen du behøver er å ha en mening om studiehverdagen til studentene på ditt fakultet.

Åja, hvordan stiller jeg?
I uke 19 arrangeres allmøter på alle fakultetene ved OsloMet. På møtene skal det velges studentrepresentanter som skal arbeide for å bedre studiehverdagen for deg og dine medstudenter. Kom på møtet, still til det vervet du kunne tenke deg å jobbe med, og stem på den du vil at skal representere deg! Alle som er semesterregistrerte studenter på OsloMet til høsten kan stille til valg! Og alle semesterregistrerte studenter har stemmerett på sitt fakultet – så bruk din stemme du også!

denne siden vil du finne mer informasjon om allmøte på ditt fakultet, og hvilke verv som skal fylles. Husk å melde deg på ditt allmøte slik at du får gratis mat.

Når og hvor er allmøte?

Mandag 7. mai er det allmøte på Samfunnsvitenskapelige fakultet(SAM),
og på fakultet for Helsefag(HF):

SAM     Rom: P35-PH170            kl. 12:30-15:00
HF      Rom: P32-N040_112         kl. 16.30-18.30
Tirsdag 8. mai er det allmøte på fakultet for Lærerutdanning og 
internasjonale studier(LUI), og på fakultet for Teknologi, 
kunst og design(TKD):

LUI       Rom: P46-318              kl. 14.30-17.00
TKD       Rom: P35-PH171            kl. 16:30-18:30

Har du lyst til å bli sjefen til rektor, Curt Rice?

Har du lyst til å være med å representere studentene på OsloMet når viktige beslutninger skal tas? Nå nærmer det seg valg i Studentparlamentet, og det skal velges til store og små verv. Alt fra representant i kulturutvalget, Studentparlamentets arbeidsutvalg og universitetsstyret. I denne anledningen vil vi i valgkomiteen komme med litt informasjon om vervene, valget og litt praktisk info om det å stille. Valgkomiteen vurderer og innstiller (anbefaler) kandidater til ulike verv.

Valgkomiteen innstiller på følgende verv:
Arbeidsutvalget
Universitetsstyret
Klagenemnda
Skikkethetsnemnda
Kontrollkomiteen

I tillegg til disse skal det velges representanter til en rekke viktige verv:
Læringsmiljøutvalget
Utdanningsutvalget
Forsknings- og utviklingsutvalget
Valgkomiteen
Kulturutvalget
Tilsettingsutvalgene

Du kan lese vervbeskrivelser til alle verven på studentparlamentets valgside

I prosessen inn mot valget er valgkomiteen tilgjengelig til å svare på spørsmål om verv og valgprosess. Vi gir kun ut informasjon som er aktuell for alle og støtter ikke opp under enkeltpersoner. Alle medlemmene i valgkomiteen har taushetsplikt og du kan komme til oss både om det gjelder ditt eget eller andres kandidatur. I ukene før valget vurderer valgkomiteen kandidater basert på kandidatskjema, intervju, caseoppgave, sofaprat og referanser. Vi legger frem vår innstilling på nett den 27. april kl. 12, samt under valgmøtet lørdag 28. april.

Du når oss på vk.sphioa@gmail.com

Så STILL til valg!
Om du er engasjert og ønsker å gi noe til studentmiljøet du er en del av, er du en perfekt kandidat for oss! Husk å oppmuntre de du har trua på til å stille og støtt opp under hverandre.

Hvordan stiller jeg? Gå inn på valgsiden til studentparlamentet og les hvordan du stiller til de ulike vervene!

Hilsen oss i valgkomiteen 🙂