Har du lyst til å bli sjefen til rektor, Curt Rice?

Har du lyst til å være med å representere studentene på OsloMet når viktige beslutninger skal tas? Nå nærmer det seg valg i Studentparlamentet, og det skal velges til store og små verv. Alt fra representant i kulturutvalget, Studentparlamentets arbeidsutvalg og universitetsstyret. I denne anledningen vil vi i valgkomiteen komme med litt informasjon om vervene, valget og litt praktisk info om det å stille. Valgkomiteen vurderer og innstiller (anbefaler) kandidater til ulike verv.

Valgkomiteen innstiller på følgende verv:
Arbeidsutvalget
Universitetsstyret
Klagenemnda
Skikkethetsnemnda
Kontrollkomiteen

I tillegg til disse skal det velges representanter til en rekke viktige verv:
Læringsmiljøutvalget
Utdanningsutvalget
Forsknings- og utviklingsutvalget
Valgkomiteen
Kulturutvalget
Tilsettingsutvalgene

Du kan lese vervbeskrivelser til alle verven på studentparlamentets valgside

I prosessen inn mot valget er valgkomiteen tilgjengelig til å svare på spørsmål om verv og valgprosess. Vi gir kun ut informasjon som er aktuell for alle og støtter ikke opp under enkeltpersoner. Alle medlemmene i valgkomiteen har taushetsplikt og du kan komme til oss både om det gjelder ditt eget eller andres kandidatur. I ukene før valget vurderer valgkomiteen kandidater basert på kandidatskjema, intervju, caseoppgave, sofaprat og referanser. Vi legger frem vår innstilling på nett den 27. april kl. 12, samt under valgmøtet lørdag 28. april.

Du når oss på vk.sphioa@gmail.com

Så STILL til valg!
Om du er engasjert og ønsker å gi noe til studentmiljøet du er en del av, er du en perfekt kandidat for oss! Husk å oppmuntre de du har trua på til å stille og støtt opp under hverandre.

Hvordan stiller jeg? Gå inn på valgsiden til studentparlamentet og les hvordan du stiller til de ulike vervene!

Hilsen oss i valgkomiteen 🙂

 

Dans og debatt i Gjøvik!

Denne helgen hadde det nye Studentparlamentet sitt oppstartsseminar på Gjøvik. Tema for helgen var opplæring av de nye representantene, og vi ønsket å gjøre de trygge og forberedt på sin rolle som representant i Studentparlamentet. I tillegg ønsket vi å legge grunnlaget for et godt, inkluderende og sosial miljø, samt forberede oss litt til årets første parlamentsmøte.

Helgen besto av både sosialt og faglig opplegg, slik at representantene skulle bli godt kjent med hverandre og sin nye rolle som representanter i Studentparlamentet.

Tale og debatteknikkurs med Norsk Studentorganisasjon. Foto: Pia Johansen

Det ble lange dager med opplegg fra morgen til kveld, og vi fikk mange gode diskusjoner, innlegg, workshops og trening i debatteknikk. Vi jobbet blant annet med Handlingsplanen, Politisk dokument om verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap, og vi fikk besøk av Norsk Studentorganisasjons (NSO) kursgruppe. De kjørte et kurs i tale- og debatteknikk, og representantene fikk god opplæring i hvordan man skal føre en debatt. De fikk også testet ferdighetene sine i et fiktivt studentparlamentsmøte. Tusen takk til Eline og Marie fra NSO som kjørte et solid og lærerikt kurs for oss, og tusen takk til representantene som kastet seg ut i debatten med glans!

Workshop på seminaret. Foto: Pia Johansen

Etter lange dager og hektisk program med opplæring, var det utrolig flott å bli bedre kjent med alle sammen gjennom det sosiale opplegget. Vi koste oss med brettspill, sang karaoke, danset med stor innlevelse og slappet av på spa.

Studentparlamentet 2018. Foto: Edvard Bjørnson

Denne helgen med hygge og opplæring kommer godt med da vi skal ha det første studentparlamentsmøtet med denne nye engasjerte gjengen i morgen, tirsdag 23. januar. Møtet vil være i P42-Q1015 kl. 17.00 og alle studenter og ansatte er hjertelige velkomne. Vi skal blant annet diskutere Politisk dokument om verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap, revidere Handlingsplanen, komme med innspill til utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, revidere vedtekter og ikke minst skal vi velge 13 delegater og varaer til Norsk Studentorganisasjons Landsmøte. Alle semesterregistrerte studenter ved OsloMet kan stille som delegat. Mer om Landsmøtet kan dere lese om her.

Etter seminarhelgen er vi trygge på at vi har fått en utrolig imøtekommende, inkluderende, dyktig og engasjert gjeng i Studentparlamentet dette året, og vi i Arbeidsutvalget gleder oss til møtet i morgen og ser frem til gode diskusjoner og det gode samarbeide gjennom semesteret!

#OsloMet

Gratulerer! Dere er nå blitt det første kullet ved Oslos nye universitet, OsloMet – Storbyuniversitetet! Den 12. januar 2018 fikk Høgskolen i Oslo og Akershus kongens ja, og vi har dermed blitt universitet.

Fra annonseringen av universitetstatus fredag 12. januar på OsloMet (tidligere HiOA). Rune Keisuke kosaka, Torbjørn Røe Isaksen og Curt Rice. foto: Julie Iversen

Veien til universitetsstatusen har vært lang, og mange har jobbet med denne prosessen i flere år. Under dagens feiring av den første uken som universitet sa Rune Keisuke Kosaka, leder av Studentparlamentet i sin tale:

«Vi på OsloMet skal fortsette å være et universitet i tett dialog med arbeidslivet. Vi skal ta med oss 200 år med tradisjon for å utdanne de som driver hjulene i det norske velferdssamfunnet. Vi skal sikre at så mange studenter som mulig opplever arbeidslivsrettet praksis, som også sikrer at vi er klare for å ta på oss de jobbene som finnes når vi er ferdige her; men vi skal også være med på å forme praksisfeltet.»

Curt Rice, Raymond Johansen og Rune Keisuke Kosaka holder taler på feiringen av den første uken som OsloMet.
Foto: Pia Johansen og Julie Iversen

Under feiringen hadde vi også besøk av byrådslederen Raymond Johansen som påpekte i sin tale at Oslo er nå Norges eneste by med to universiteter. Rektor Curt Rice var ikke sen med å påpeke at Metropolitan-universiteter ofte er det nyere universitetet i en by med et allerede eksisterende universitet – og at det er derfor passende at OsloMet vil bli det nye og mer moderne universitetet i Oslo by.

Men hva betyr egentlig universitetsstatusen for deg som er student her?

«Vil det bli mer obligatorisk undervisning? Vil det stå HiOA eller OsloMet på mitt vitnemål? Vil det bli mer forskning og derfor mindre tid til veiledning av studentene?»

Du sitter kanskje inne med mange spørsmål som fortjener et svar, og på studentsidene  har OsloMet gjort så godt de kan for å svare på de spørsmålene du måtte ha.

#OsloMet

Vi i Studentparlamentet er takknemlige overfor alle som har bidratt inn i denne prosessen for forme HiOA om til OsloMet, og til et bedre studiested for studentene som går her. Som avslutning i sin tale sa Rune Keisuke Kosaka:

«Til slutt vil jeg gratulere alle som har jobbet med denne prosessen. Selvfølgelig ikke bare de ansatte, men også alle studenter som har stått på gjennom år med studier, som har bidratt til å forme OsloMet til det det er i dag. Vi skal fortsatt jobbe for at OsloMet skal være et godt sted å være, et sted man tenker positivt tilbake på, og et sted man har truffet mennesker som er viktige i livet sitt. Så nok en gang, gratulerer til alle sammen. Jeg gleder meg til å fortsette det viktige arbeidet med å gjøre OsloMet best mulig for oss studenter i årene som kommer.»