Engasjer deg!

Det er forskjell på å være student, og å være studerende, hevdes det. Studenttilværelsen inneholder nemlig mer enn bare studiene, og er ditt livs sjanse til å få nye venner, prøve ut forskjellige spennende veier, og finne nye interesser. Det mangler ikke på tilbud av studentaktiviteter rundt HiOA, og denne uka vil Studentparlamentet sette fokus på disse tilbudene, og håper du benytter sjansen til å engasjere deg!

Studiene dine kan bli bedre gjennom engasjement, og vi vil fokusere på fem tips til hvordan du kan gjøre det:

1. Bli med i en forening!
2. Bruk din tillitsvalgt, eller bli studentpolitiker selv!
3. Sjekk ut hva HiOA forsker på!
4. Hjelp andre studenter!
5. Møt alumnistudenter og bli karrierebevisst!

Visste du f.eks. at HiOA har et eget alumninettverk for ferdigstuderte, som bl.a. bidrar med seminarer og kurs? Eller at du har mulighet til å bli med på forskningsprosjekter? Og hvor mange forskjellige studentforeninger har vi egentlig?

Informasjon om dette, og mer, vil vi spre gjennom kampanjen vår. Følg med på Facebook-siden vår, snapchat (hioa_no), og hold øynene åpne i kantina og gangen. Kanskje vi sees?

Studiehverdagen blir enda bedre om du engasjerer deg!

Valgkomiteen blogger! Greetings from the Election Committee!

Nå nærmer det seg valg i Studentparlamentet! I den anledning vil vi i valgkomiteen komme med litt informasjon om verv og valg. Valgkomiteen vurderer og innstiller (anbefaler) kandidater til ulike verv.

We are getting closer to the elections in the Student Parliament! In this occasion, the Election Committee will give some basic information about the positions and elections. The Election Committee considers and recommends candidates for various positions.

Valgkomiteen innstiller på følgende verv:
Arbeidsutvalget
Høgskolestyret
Klagenemnda
Skikkethetsnemnda
Kontrollkomiteen

I tillegg til disse skal det velges representanter til en rekke viktige verv!
Læringsmiljøutvalget
Utdanningsutvalget
Forsknings- og utviklingsutvalget
Valgkomiteen
Kulturutvalget
Tilsettingsutvalgene

Du kan lese vervbeskrivelser til alle vervene HER.

I prosessen inn mot valget er valgkomiteen tilgjengelig til å svare på spørsmål om verv og valgprosess. Vi gir kun ut informasjon som er aktuell for alle og støtter ikke opp under enkeltpersoner. Alle medlemmene i valgkomiteen har taushetsplikt og du kan komme til oss både om gjelder ditt eget eller andres kandidatur. I ukene før valget vurderer valgkomiteen kandidater basert på kandidatskjema, intervju, caseoppgave, sofaprat og referanser. Vi legger frem vår innstilling på nett i forkant av valget, samt under valgmøtet.
Du når oss på vk.sphioa@gmail.com

Så STILL til valg!
Om du er engasjert og ønsker å gi noe til studentmiljøet du er en del av er du en perfekt kandidat for oss! Husk å oppmuntre de har trua på til å stille og støtt opp under hverandre.

Hvordan stiller jeg? Send inn kandidatskjema til vk.sphioa@gmail.com
Kandidatskjema til Arbeidsutvalget og Høgskolestyret.
Kandidatskjema til øvrige verv.


Hilsen Valgkomiteen v/ Ane, Zeeshan, Eira, Steinar, Kine.
94

Resultatene fra Studiebarometeret 2016 er her!

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som brukes for å måle studiekvalitet.I høst fikk alle studenter som gikk andre året på bachelor eller master muligheten til å svare på undersøkelsen og i dag ble resultatet lansert. Leder av Studentparlamentet har kommentert hva vi mener det er viktig å forbedre.

HiOA scorer fremdeles lavt på studentmedvirkning, men tallene har økt fra i fjor. Vi er glade for å se at studentene i større grad får muligheten til å påvirke egen studiehverdag. Dette er en trend vi i Studentparlamentet er superglade for, og dette ønsker vi å bidra til ved å lage en strategi for studentinvolvering. Denne strategien skal brukes som et verktøy for å gjøre det enklere for studenter å involvere seg og for HiOA å legge til rette for dette.

Vi tror tilrettelegging og motivering for studentinvolvering også vil bidra til økt kvalitet på studiene. Dette fordi vi tror at studenter som opplever å bli involvert og hørt vil tørre å komme med konstruktive tilbakemeldinger og delta aktivt med å forbedre kvaliteten på eget studie.

I år svarte 55 % av HiOAs studenter på Studiebarometeret, dette er vi veldig fornøyde med, men neste år, når flere studenter er involverte og engasjerte, ønsker vi at svarprosenten er enda høyere!