Kandidatene til valgkomiteens innstilling

Her er en oversikt over hvem som har stilt til følgende verv, som valgkomiteen skal innstille på:

  • Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU)
  • Universitetsstyre
  • Klagenemnd
  • Skikkethetsnemnd
  • Studentparlamentets kontrollkomite (KK)

Man kan også stille til disse vervene på selve valgmøtet (lørdag 28. april), men valgkomiteen vil ikke ta disse opp til vurdering i sin innstilling i forkant av møtet. For mer informasjon om valget og hvilke andre verv det skal velges til på møtet, les her: https://blogg.hioa.no/studentparlamentet/valg-i-studentparlamentet/ 

Universitetsstyret

  Ole Marius Svendsen, 26 år.
Master i energi og miljø i bygg
Teknologi, kunst og design
Motivasjonsbrev
  Martin Aamodt Haugen, 24 år.
Videreutdanning i velferdsteknologi
Helsefag
Motivasjonsbrev
  John Dela Siayor, 26 år.
Master i Økonomi og administrasjon
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Mia Holhjem Almli, 26 år.
Master i Sosialt arbeid – retning familiebehandling
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Tina Alexandra Ngo, 25 år.
Økonomi og administrasjon
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Rune Keisuke Kosaka, 28 år.
Master i Bibliotek- og Informasjonsvitenskap
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Tor Løvset Waage, 24 år.
Fysioterapi
Helsefag
Motivasjonsbrev
  Julie Størholdt Iversen, 23 år.
Barnevern
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Kaja Sofie Toresdatter Lorentzen.
PPU
Lærerutdanning og internasjonale studier
 Motivasjonsbrev

Arbeidsutvalget til Studentparlamentet (AU)

Leder

  Bjørn Harald Hegreberg Garborg, 26 år.
Sykepleie Bachelor heltid
Helsefag
Motivasjonsbrev

Nestleder

  Vilde Henningsgård, 25 år.
Samfunnsernæring, master
Helsefag
Motivasjonsbrev
Joel Gianni, 25 år
Bachelor i byggingeniør
Teknologi, kunst og design
Motivasjonsbrev

Fagpolitisk ansvarlig

 

  Egle Juodziukynaite, 23 år.
Bachelor i Produktdesign
Teknologi, kunst og design
Motivasjonsbrev

Læringsmiljøansvarlig

Jeanett Indianne Andersen, 23 år.
Sykepleie, heltid
Helsefag
Motivasjonsbrev

 

Jeanett har siden dette motivajonsbrevet ble skrevet hatt samtaler med valgokmiteen og bestemt seg for å stille til læringsmiljøansvarlig.

Skikkethetsnemnda

  Caroline Cao, 20 år.
Bachelor i Sosialt Arbeid
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Marte Raknerud Hoel, 21 år.
Administrasjon og ledelse
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Marius Toresen, 25 år.
Barnehagelærerutdanningen
Lærerutdanning og internasjonale studier
Motivasjonsbrev

Klagenemnda

  Marte Raknerud Hoel, 21 år.
Administrasjon og ledelse
Samfunnsvitenskap
Motivasjonsbrev
  Marius Toresen, 25 år.
Barnehagelærerutdanningen
Lærerutdanning og internasjonale studier
Motivasjonsbrev
  Kaja Sofie Toresdatter Lorentzen.
PPU
Lærerutdanning og internasjonale studier
Motivasjonsbrev

Kontrollkommiteen

Rolf Martin Aspenes, 21 år
Grunnskolelærer 5-10
Lærerutdanning og internasjonale studier
Motivasjonsbrev

 

 

Har du lyst til å bli sjefen til rektor, Curt Rice?

Har du lyst til å være med å representere studentene på OsloMet når viktige beslutninger skal tas? Nå nærmer det seg valg i Studentparlamentet, og det skal velges til store og små verv. Alt fra representant i kulturutvalget, Studentparlamentets arbeidsutvalg og universitetsstyret. I denne anledningen vil vi i valgkomiteen komme med litt informasjon om vervene, valget og litt praktisk info om det å stille. Valgkomiteen vurderer og innstiller (anbefaler) kandidater til ulike verv.

Valgkomiteen innstiller på følgende verv:
Arbeidsutvalget
Universitetsstyret
Klagenemnda
Skikkethetsnemnda
Kontrollkomiteen

I tillegg til disse skal det velges representanter til en rekke viktige verv:
Læringsmiljøutvalget
Utdanningsutvalget
Forsknings- og utviklingsutvalget
Valgkomiteen
Kulturutvalget
Tilsettingsutvalgene

Du kan lese vervbeskrivelser til alle verven på studentparlamentets valgside

I prosessen inn mot valget er valgkomiteen tilgjengelig til å svare på spørsmål om verv og valgprosess. Vi gir kun ut informasjon som er aktuell for alle og støtter ikke opp under enkeltpersoner. Alle medlemmene i valgkomiteen har taushetsplikt og du kan komme til oss både om det gjelder ditt eget eller andres kandidatur. I ukene før valget vurderer valgkomiteen kandidater basert på kandidatskjema, intervju, caseoppgave, sofaprat og referanser. Vi legger frem vår innstilling på nett den 27. april kl. 12, samt under valgmøtet lørdag 28. april.

Du når oss på vk.sphioa@gmail.com

Så STILL til valg!
Om du er engasjert og ønsker å gi noe til studentmiljøet du er en del av, er du en perfekt kandidat for oss! Husk å oppmuntre de du har trua på til å stille og støtt opp under hverandre.

Hvordan stiller jeg? Gå inn på valgsiden til studentparlamentet og les hvordan du stiller til de ulike vervene!

Hilsen oss i valgkomiteen 🙂

 

Aldri OK – hva gjør du hvis du opplever seksuell trakassering?

Ingen skal oppleve å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering. Både OsloMet og Studentparlamentet har tatt denne aktuelle samfunnsproblematikken rundt seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet på alvor. Vi har gjennomgått rutiner og retningslinjer, og fortsetter samarbeid for å forbedre dette. Det er blant annet blitt satt i verk tiltak som å utvikle etiske retningslinjer, og kursing av ledere, tillitsvalgte, studentombud og verneombud. Les mer på OsloMet sine nettsider for å finne ut hva du kan gjøre dersom du opplever eller har opplevd seksuell trakassering på OsloMet. Du kan også gå inn på student.hioa.no > Studiehverdag > Læringsmiljø og utdanningskvalitet > Si ifra!

Skjermdump fra student.hioa.no

Alle har rett til å leve og studere i et trygt og inkluderende miljø. Ingen skal oppleve misbruk, trakassering eller noen form for diskriminering. Trygge campus og studiemiljø er forutsetninger for dette. Aldri OK er en studentdrevet kampanje mot trakassering som vi er stolte av å kunne si at Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus stiller seg bak. Vi er også stolte av, og fornøyde med, at vår rektor og ledelse også stiller seg bak kampanjen. Misbruk, trakassering og diskriminering er Aldri OK!

Rektor Curt Rice og leder av Studentparlamentet, Rune Keisuke Kosaka, holder opp dokumentet som viser at vi stiller oss bak kampanjen Aldri OK.

Resten av ledelsen ved OsloMet stiller seg også bak kampanjen Aldri OK.

Hvor går grensen for hva som er greit? Du bestemmer selv om seksuell oppmerksomhet er uønsket.