Engasjerte studenter gjør det bedre på studiene!

Visste du at en av fem studenter rapporterer om alvorlige psykiske symptomplager? Eller at studenter er mer ensomme enn andre i samme aldersgruppe? Og at livskvaliteten og den sosiale tilhørigheten din er noen av de viktigste faktorene for hvordan du mestrer studiene dine? Dette er bare noe av det Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) kom frem til i 2014, og mange kan nok kjenne seg igjen i resultatene.

SHoT-undersøkelsen har vist oss hvor viktig det er å skape sosiale møteplasser for studentene. Den har vist oss at vi må legge til rette for nettverksbygging, og at det lønner seg å være engasjert student. Derfor bør du stille til valg i Studentparlamentet.

I Studentparlamentet møter du studenter fra alle fakultetene ved HiOA. Du får skape nye vennskap og engasjert deg i studiehverdagen din. Du får en sosial møteplass, der du også får påvirke Høgskolens arbeid. Mener du for eksempel at vi må gjøre mer for å forebygge psykisk uhelse blant studenter? Eller har du noen tanker om hvordan vi kan heve kvaliteten på utdanningene? Kanskje mener du at det må bli lettere å dra på utveksling? Eller at vi trenger flere leseplasser? Bør foreningene få større plass på campus? Sitter du med noen andre ideer til hvordan vi kan gjøre studiehverdagen enklere? Da bør du stille til valg i Studentparlamentet.

Representantene i Studentparlamentet møtes omtrent en gang i måneden for å diskutere saker som er aktuelle for studentene, og tar avgjørelser som påvirker deg. Vi sørget for eksempel for at HiOA har et studentombud som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt. Vi var pågangsdrivere for digital eksamen, slik at du slipper å skrive ut oppgaver du allerede har skrevet på dataen. Og vi jobber stadig for at HiOA skal få enda flere leseplasser. Vil du være med på å ta disse avgjørelsene? Still til valg i Studentparlamentet.

I disse dager er det valg til Studentparlamentet, og vi vil at du skal stille. Vi vil at du skal engasjere deg i studiehverdagen din. Vi vil høre dine meninger. Og vi vil ha deg med i vår vennegjeng på HiOA. Du er viktig for oss, men vi er også viktige for deg, din studiekvalitet og studiemestring. Derfor er vår oppfordring til deg å stille til valg her.

Fornøyd med satsninger på egen institusjon, skuffet på vegne av studentene

Pressemelding om Statsbudsjettet 2018 av leder i Studentparlamentet ved HiOA, Rune Keisuke Kosaka.

Rune Keisuke Kosaka, leder av Studentparlamentet ved HiOA. Foto: Edvard W. Bjørnson

I Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus er vi glad på vegne av satsningene på noen av våre utdanninger og oss som institusjon. En realvekst på over 3 prosent gir oss muligheten til å fortsette satsningene våre for innføring av 5-årig grunnskolelærerutdanning og styrking av utdanningene innenfor helsefag.

Spesielt gledelig er det at vi blir innvilget 10 millioner kroner til yrkesfaglærerutdanning,
utdanningsløp vi har både i Osloregionen, og på deler av Vestlandet. For å skaffe den faglige kompetansen som Norge trenger i fremtiden er det viktig at lærerne elever møter, også på yrkesfaglige utdanninger er høyt kvalifisert.

På vegne av studentmassen som helhet er vi mer kritiske og skuffet. Vi er fornøyd med at man fortsetter opptrappingen til 11. måneders studiestøtte, samtidig som vi stiller oss kritisk til tekstforslaget om å endre utformingen av konverteringsordningen for lån til stipend. Selv om lavere lånebyrde på enkelte er positivt stiller vi oss tvilende til om forslaget vil ha den ønskede effekten, spesielt i en situasjon der studentene over lang tid har mistet kjøpekraft i studietiden skulle vi heller sett en større generell økning av studiestøtten.

Vi er skuffet over at en regjering som har gått til valg på å bygge flere studentboliger velger å finansiere 300 færre boliger enn i 2017. Dette kombinert med flere studieplasser, og at flere studenter studerer lenger, både av eget valg eller fordi kurs blir gjort til integrert master vil øke trykket på leiemarkedet og gjøre det vanskeligere å nå det nasjonale kravet om 20% dekningsgrad. Kostnadene tilknyttet det å bygge studentboliger øker også i raskere tempo enn justeringen av de eksisterende kostnadsrammene som gjør at det blir vanskeligere å bygge studentboliger i vår region.

Tillitsvalgtkonferanse

Mandag 2. oktober arrangerte HiOA i samarbeid med Studentparlamentet en konferanse for de tillitsvalgte. Mange møtte opp, og stemningen var på topp. Programmet var bredt og variert.

De tillitsvalgte stilte pent opp foran kamera. Godt oppmøte!

Innholdet var blant annet en presentasjon om Studentparlamentet og de ulike rollene der, presentert av arbeidsutvalget. Det var workshops i regi av Studentenes Fakultetsråd på de ulike fakultetene. Studiedirektør Marianne Brattland var tilstede og fortalte om HiOA sine planer for digitalisering, og eksamenskontoret snakket litt om det nye eksamenslokalet i Silurveien 2. I tillegg var det en rekke andre interne aktører som snakket om blant annet tilrettelegging, skikkethet, samarbeid mellom tillitsvalgte studenter og ansatte på HiOA, og ikke minst “Si ifra”-systemet og SikreSiden.

Pia og Beate (arrangørene av konferansen) åpnet konferansen, og bidro til å skape god stemning hele tiden.

Det var en lærerik dag der de tillitsvalgte fikk mulighet til å skaffe seg kunnskap, bli kjent med andre tillitsvalgte, og jobbe med problemstillinger. I tillegg var det knallgod mat, hyggelig sosialt opplegg, og morsomme konkurranser. De tillitsvalgte gjorde en fantastisk jobb, viste engasjement, og stilte gode og kritiske spørsmål. Arbeidsutvalget koste seg også masse, og fulgte spent med fra bakerste benk!

Julie (t.v.) og Karoline koste seg masse på konferansen, og fikk tid til å gjøre det gøyeste de vet – TA SELFIES!

Har du spørsmål om konferansen, det å være tillitsvalgt, eller andre ting som Studentparlamentet jobber med generelt kan du alltid sende oss en mail. Du finner vår kontaktinformasjonen vår her.