Ledige studentverv i råd og utvalg

Studentparlamentet supplerer nå studentrepresentanter til følgene verv på institusjonen. Klagenemnda – Er du interessert i juss eller regelverket knyttet til studentsaker, og opptatt av gode og riktige saksbehandlinger? Klagenemnda fatter endelig vedtak i studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak eller klager over formelle feil. De behandler også saker som gjelder mistanke om fusk eller […]

Nytt år – Nytt AU

Da var juli godt i gang og det nye arbeidsutvalget (AU) i Studentparlamentet (SP) ved Oslomet har troppet på. Disse fire studentene skal tale OsloMet-studenters sak opp mot universitetet det kommende året. I det øverste studentdemokratiske organet på OsloMet skal Ola, Marius, Anna og Vilde bidra til å ivareta studentenes interesser, følge opp rektoratets avgjørelser […]

Dassavisa for Juni 2019

Ønsker du å få spalteplass i Dassavisa? Send inn tekst til studentparlamentet@oslomet.no! Teksten kan være på maks 50 ord. Studenter/foreninger som får spalteplass skal bistå i å henge opp Dassaviser i et avtalt bygg. Les regler og rutiner for Dassavisa her.