Valg av nye representanter til Velferdstinget

På Studentparlamentets møte tirsdag 21. november skal det velges nye representanter og vararepresentanter til Velferdstinget. Alle semesterregistrerte studenter ved HiOA har mulighet til å stille til dette vervet.

Velferdstinget er en interesseorganisasjon og øverste politiske organ i velferdsspørsmål for de omtrent 65.000 studentene som er tilknytta Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

I Velferdstinget samles representanter fra institusjonene under SiO for å diskutere og vedta politikk om studenthelse, studentboliger, studentvelferd og studentkultur. Velferdstinget er også valgforsamling for en rekke verv i SiO. Du kan lese mer på http://www.studentvelferd.no/om/. Velferdstinget har møte ca. en gang i måneden. Disse møtene pleier å være på mandager i tidsrommet 17.00-21.00.

Å være representant i Velferdstinget er et spennende verv, hvor du får mulighet til å skape nettverk på tvers av institusjoner. Du får også muligheten til å påvirke studentvelferden i Oslo.

Representanter i VT 2017: f.v.: Karoline W. Kaldråstøyl, Noah Thayalan, William Sæbø, Julie Iversen, Lilly Nguyen, Karianne Sveistrup, Martine Gjerde, Ingvil Enoksen og Maggie Lindberg.

Dersom du er interessert i å stille til valg kan du gjøre det på Studentparlamentets møte tirsdag 21. november i rom D112 i P52 (17.00-21.00), eller ta kontakt med oss på mail: studentparlamentet@hioa.no.

 

Nå kan du stemme i Studentparlamentsvalget!

Årets valg til Studentparlamentet er åpent for at du kan avgi din stemme. Fra 2.-9. november (kl 14.00) vil det være mulig for alle semesterregistrerte studenter ved HiOA å stemme. Alle studenter har stemmerett på sitt fakultet – det innebærer at du har mulighet til å stemme på kandidatene som har stilt fra ditt fakultet. Under bildet finner du en link hvor du kan lese mer om kandidatene på ditt fakultet.

HF – Fakultet for helsefag

SAM – Fakultet for samfunnsvitenskap

TKD – Fakultet for teknologi, kunst og design

LUI – Fakultet for lærerutdanningene og internasjonale studier

Tidligere år har oppslutningen ved valget til Studentparlamentet vært lav. I fjor lå den på omtrent 10% av alle studenter. Derfor håper vi at flere benytter seg av stemmeretten sin i år, og deltar i å bestemme hvem som skal representere ditt fakultet.

I år har vi også en Instagram-konkurranse, der du kan legge ut bilde etter du har stemt. Tagg bildet med #sphioa. Du kan vinne et handlenett med mye fett stæsj til eksamensperioden. Her følger noen tips fra Karoline (fagpolitisk ansvarlig) og Julie (læringsmiljøansvarlig) med hvordan du kan få ta coole bilder av at du har stemt!

 

Vi ønsker alle et godt valg, og håper alle bruker stemmeretten sin!

 

Valg til Kontrollkomiteen

På Studentparlamentets siste møte i 2017 skal det velges to nye medlemmer av Kontrollkomiteen. Til dette valget skal Valgkomiteen intervjue kandidater og innstille på valget for Studentparlamentet, ref. Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus §5.2 og §5.1.

Kontrollkomiteens oppgave er å kvalitetssikre arbeidet til Studentparlamentet ved å sikre at alle vedtak fattes i henhold til norsk lov, parlamentets vedtekter og vedtatte politikk. Dette innebærer å være tilstede på parlamentets møter (omtrent 7 møter i året) og å gjennomgå innkallinger og protokoller fra parlamentsmøtene og Arbeidsutvalgets møter (hver uke). I tillegg til dette skal kontrollkomiteen være til disposisjon for Arbeidsutvalget ved behov for vurdering av avgjørelser i henhold til vedtektene.
Les mer om vervet her.

De to medlemmene som velges inn i kontrollkomiteen skal sitte i et år.
For å bli vurdert av Valgkomiteen til deres innstilling må kandidaten sende inn kandidatskjema innen mandag 13. november.
I dette kandidatskjemaet fyller man ut personlig informasjon om kandidaten og hvilket verv man stiller til samt laster opp et bilde av kandidaten, motivasjonsbrev og CV.
OBS! Husk å gi bilde, motivasjonsbrev og CV et filnavn som inneholder kandidatens navn: DittNavnBilde.jpg, DittNavnBrev.pdf og DittNavnCV.pdf.
Mal for motivasjonsbrev kan lastes ned her.
Kandidatskjemaet finner du her.
Intervju av kandidatene vil bli gjennomført på ettermiddagen/kvelden torsdag 16. november. Om kandidaten ikke har mulighet til å stille på intervju denne dagen ber vi om at dette opplyses om i kandidatskjemaet slik at det kan avtales et alternativt tidspunkt.

Innstillingen legges frem på Studentparlamentets møte tirsdag 19. november.

På vegne av valgkomiteen
Einar Belck-Olsen
Valgkomiteens leder