Studentparlaments sakspapirer, protokoller og årsrapporter.

På denne siden finner du sakspapirer, protokoller og årsrapporter til Studentparlamentet.

Sakspapirer:
Sakspapirene sendes ut til alle faste- og vararepresentanter per e-post. Dersom du ønsker å motta sakspapirene på e-post gi beskjed til studentparlamentet@oslomet.no

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
SP-OsloMet 2019

SP-HiOA/SP-OsloMet 2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Årsrapporter:

Årsrapportene til Studentparlamentet skal legges frem på første møte på høstsemesteret.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SP-HiOA 2017

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SP-HiOA 2016

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SP-HiOA 2015

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SP-HiOA 2014

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SP-HiOA 2013

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SP-HiOA 2012

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Interim-SP-HiOA 2011

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

SP-HiO 2011

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –