Engasjer deg!

Det lønner seg å være en engasjert student. Man lærer mye, får et større sosialt nettverk og det ser bra ut på CV’en. I tillegg til å velge representanter til selve Studentparlamentet, velger også Studentparlamentet representanter til mange forskjellige råd og utvalg.

Har du lyst å engasjere deg? Her ser du de vervene som er ledige nå!

Er du interessert i å lese litt mer om de ulike arenaene man kan engasjere seg i? Da kan du lese litt mer om disse under.

De forskjellige vervene velges på litt forskjellige tidspunkter og måter. Det er i hovedsak tre forskjellige varianter.

Valget av representanter i Studentparlamentet foregår ved urnevalg på høsten. Det vil si at alle HiOAs studenter kan stille til valg, og alle HiOAs studenter kan avgi stemme for å avgjøre valget. Vanligvis åpner man for å stille til valg i oktober og studenter kan stille i noen uker. Deretter starter stemmegivningen som også holdes åpen i noen uker. Resultatet annonseres i starten av november, og man starter i sitt verv fra januar.

Bortsett fra det så gjennomføres valg på Studentparlamentet sine møter. Dersom et verv starter opp i januar, gjennomføres valget på Studentparlamentets siste møte. Dette er som regel i november. For å stille til valg må man da delta på møtet og melde seg der, eller melde fra skriftlig på forhånd. De vervene som velges til januar er kontrollkomiteen, SVA-styret, Velferdstinget og eventuelle suppleringer til andre verv.

Dersom et verv starter opp i august gjennomføres valget på Studentparlamentet sitt valgmøte som er det nest siste møtet i Studentparlamentet før sommeren. Dette er som regel i april eller mai. De vervene som velges til august er resten av de nevnte vervene.

Verv i Studentparlamentet

 • Representant i studentparlamentet
 • Studentparlamentets arbeidsutvalg
 • Valgkomiteen
 • Kontrollkomiteen

Andre verv

 • Høgskolestyret
 • SVA-styret
 • Læringsmiljøutvalget
 • Utdanningsutvalget
 • Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU-utvalget)
 • Klagenemnda
 • Skikkethetsnemnda
 • Tilsettingsutvalg
 • Kulturutvalget
 • Velferdstinget