Engasjer deg!

Det lønner seg å være en engasjert student. Man lærer mye, får et større sosialt og faglig nettverk og det ser bra ut på CV’en. I tillegg til å velge representanter til selve Studentparlamentet, velger også Studentparlamentet representanter til mange forskjellige råd og utvalg.

Det velges studentrepresentanter til råd og utvalg også på fakultetsnivå. Det er Studentenes Fakultetsråd som holder oversikten over hvilke verv som er ledige på sitt fakultet, men normalt så fylles de fleste vervene på allmøter rundt starten av Mai.

Det er viktig å vite at de ulike vervene velges på litt forskjellige tidspunkter og måte. Les med om hvilke verv studentene på OsloMet kan ha her.