Engasjer deg!

Det lønner seg å være en engasjert student. Man lærer mye, får et større sosialt og faglig nettverk og det ser bra ut på CV’en. I tillegg til å velge representanter til selve Studentparlamentet, velger også Studentparlamentet representanter til mange forskjellige råd og utvalg sentralt på OsloMet og ekstert.

Det velges studentrepresentanter til råd og utvalg også på fakultets- og instituttnivå. Det er Studentenes Fakultetsråd og Studentrådene som holder oversikten over hvilke verv som er ledige på sitt fakultet.

Det er viktig å vite at de ulike vervene velges på litt forskjellige tidspunkter og måte. Les mer om hvilke verv studentene på OsloMet kan stille til og når de velges her.

Mer informasjon om valgmøte til Studentparlamentet og allmøtene på fakultetene blir oppdatert når valgdagene nermer seg.

Sitter du inne mer spørsmål om verv og engasjement på OsloMet, kan du ta kontakt med Studentparlamentet.