Engasjer deg!

Det lønner seg å være en engasjert student. Man lærer mye, får et større sosialt nettverk og det ser bra ut på CV’en. I tillegg til å velge representanter til selve Studentparlamentet, velger også Studentparlamentet representanter til mange forskjellige råd og utvalg.

Har du lyst å engasjere deg? Her ser du de vervene som er ledige nå!

Er du interessert i å lese litt mer om de ulike arenaene man kan engasjere seg i? Da har du kommet til rett sted!

De forskjellige vervene velges på litt forskjellige tidspunkter og måter.

Valget av representanter til Studentparlamentet foregår ved urnevalg på høsten. Det vil si at alle OsloMets studenter kan stille til valg, og alle OsloMets studenter kan avgi stemme for å avgjøre valget. Vanligvis åpner man for å stille til valg i oktober og studenter kan stille i noen uker. Deretter starter stemmegivningen som også holdes åpen i noen uker. Resultatet annonseres i starten av november, og man starter i sitt verv fra januar.

Bortsett fra det så gjennomføres valg på Studentparlamentet sine møter. Dersom et verv starter opp i januar, gjennomføres valget på Studentparlamentets siste møte før jul. Dette er som regel i november. For å stille til valg må man da delta på møtet og melde seg der, eller melde fra skriftlig på forhånd.  På møtet i november velges det representanter til Velferdstinget. Disse starter i desember, når Velferdstinget har konstituerende møte. Det velges to personer til kontrollkomiteen i november. Disse tiltrer i januar. Det velges også representanter til SVA-styret i november. Disse tiltrer i januar.

Ved behov suppleres det til ulike verv. Du kan se oversikt over de nåværende ledige vervene under “verv som er ledige nå” eller ved å trykke her. Du kan også sende oss en mail på studentparlamentet@hioa.no.

Dersom et verv starter opp i august gjennomføres valget på Studentparlamentet sitt valgmøte som er det nest siste møtet i Studentparlamentet før sommeren. Dette er som regel i april eller mai. De vervene det velges til på valgmøtet er følgende:

Verv i Studentparlamentet

 • Studentparlamentets arbeidsutvalg
 • Valgkomiteen
 • Ett medlem til kontrollkomiteen

Andre verv

 • Universitetsstyret
 • Læringsmiljøutvalget
 • Utdanningsutvalget
 • Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU-utvalget)
 • Klagenemnda
 • Skikkethetsnemnda
 • Tilsettingsutvalgene
 • Kulturutvalget