Engasjer deg!

Hvorfor engasjere seg?

Det lønner seg å være en engasjert student. Man lærer mye, får et større sosialt og faglig nettverk og det ser bra ut på CV’en. Man får vennskap, kunnskap og erfaring ingen pensumbok kan lære deg. I tillegg til å velge representanter til selve Studentparlamentet, velger også Studentparlamentet representanter til mange forskjellige råd og utvalg hvor man får direkte påvirkning både sentralt på OsloMet og eksternt.

Studentdemokratiene i Norge er lovfestet i Universitets- og Høyskoleloven.

Engasjere seg hvor?

Det velges studentrepresentanter til råd og utvalg også på fakultets- og instituttnivå. Det er Studentenes Fakultetsråd og Studentrådene som holder oversikten over hvilke verv som er ledige på institutt og fakultet.

Studentdemokratiet på OsloMet er strukturert slik at man har studenter som jobber spesifikt opp mot ledelsen på sitt nivå. Klassetillitsvalgte jobber med klassens saker opp mot emneansvarlig og faglærer, Studentrådene jobber opp mot instituttledelsene og faglærere. Studentenes fakultetsråd jobber opp mot fakultetsledelsen (Dekan, fakultetsdirektør). Studentparlamentet jobber opp mot universitetsledelse (rektor og universitetsstyret).

 

Hvert ledd i studentdemokratiet jobber opp mot hver sin del av administrasjonshierarkiet på OsloMet. Når saker ikke løses på på et nivå, går man sammen med leddet over for å løse det der. Dette systemet er ikke regid og man kan som klassetillitsvalgt gå rett til Studentparlamentet om det føles mest hensiktsmessig.