Verv som er ledige nå

Verv sentralt ved HiOA.

Ved sentralt mener vi alle verv som Studentparlamentet oppnevner til, det vil si de som går på tvers av fakultetene, og som handler om hele institusjonen. Er du interessert i noen av vervene, eller ønsker mer informasjon kan du kontakte oss. For å melde din interesse send en e-post til: studentparlamentet@hioa.no og merk eposten med:
Ønsker å stille til NAVN PÅ VERVET”.

  • Forsknings- og utviklingsutvalget – mannlig vararepresentant
  • SVA-styret – fast kvinnelig representant og kvinnelig vararepresentant
  • Læringsmiljøutvalget – mannlig vararepresentant
  • Velferdstinget – vararepresentanter
  • Tilsettingsutvalget for UF-tilsatte – fast kvinnelig representant
  • Styringsgruppe for INTERACT – mannlig vararepresentant
  • Utdanningsutvalget – fast mannlig representant og mannlig vararepresentant
  • Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler – mannlig og kvinnelig vararepresentant

Verv ved fakultetene ved HiOA

HiOA har fire fakulteter som også oppnevner og velger en rekke studentrepresentanter til diverse verv. For å melde din interesse send en epost til det respektive fakultet sitt Studentenes fakultetsråd. Merk eposten med:
Ønsker å stille til NAVN PÅ VERVET

Foreninger:

Ønsker du å engasjere deg i en forening? Ta kontakt med foreningen, her finner du oversikten over foreninger.

Nasjonale verv:

Ønsker du å påvirke hvordan ditt fagfelt er på et overordnet nivå? Eller ønsker du å påvirke hvordan universitets- og høgskolesektoren utvikles? Da bør sjekke ut om det er noen verv i Norsk studentorganisasjon som du vil stille til.