Kontakt

Studentparlamentet er OsloMets øverste studentorgan, og består av 27 studentrepresentanter fra alle fire fakultetene ved universitetet. Disse representantene velges hver høst. Vår jobb er å følge opp studentenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Vi er med andre ord her for å sikre at studentenes stemme blir hørt i alle saker som angår oss. 

Hver vår velger Studentparlamentet sitt arbeidsutvalg (AU) som jobber på heltid i ett år. AU jobber blant annet med kvalitetssikring av studiene, oppfølging av det fysiske og psykiske læringsmiljøet ved skolen, politisk påvirkning opp mot ledelsen og kommunen, oppfølging av tillitsvalgte, integrering av internasjonale studenter og mye mer.

Send oss gjerne en mail på studentparlamentet(at)oslomet.no. For å få med deg hva som skjer i Studentparlamentet til enhver tid kan du følge oss på Facebook, og Instagram

 

Følg med på hva som skjer

For å finne ut mer om hva Studentparlamentet mener klikk her.

Parlamentets pressemeldinger kan du lese her.