Hvem er vi?

Studentparlamentet er HiOAs øverste studentorgan, og består av 26 studentrepresentanter fra alle fire fakultetene ved HiOA. Vår jobb er å følge opp studentenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Vi er med andre ord  her for å sikre at studentenes stemme blir hørt i alle saker som angår oss. Studentparlamentet velges hver høst av alle studentene på HiOA.

For å finne ut mer om hva studentparlamentet mener klikk her.

Hver vår velger Studentparlamentet sitt arbeidsutvalg (AU) som jobber på heltid i ett år. AU jobber blant annet med kvalitetssikring av studiene, oppfølging av det fysiske og psykiske læringsmiljøet ved skolen, politisk påvirkning opp mot ledelsen og kommunen, oppfølging av tillitsvalgte, integrering av internasjonale studenter og mye mer.

Mer informasjon om kontoret, hvem de er og hva de som driver det, finner du her.
Og for å lese bloggen kan du klikke her.

Send oss gjerne en mail på studentparlamentet(at)hioa.no. For å få med deg hva som skjer i Studentparlamentet til enhver tid kan du følge oss på facebook, instagram og twitter.