Arbeidsutvalget og sekretariatet

Kontoret består av fire tillitsvalgte, kalt arbeidsutvalget (AU), og to konsulenter. Til oss kan du komme med saker store og små, vi er her nemlig for deg! Hovedkontoreter på Studentorget i Pilestredet 52 i A-fløyen (kontor P52-A120), og dere finner oss mellom kantina og Akademika på Kjeller hver torsdag mellom 09.00 og 12.00.

Vår felles mailadresse er studentparlamentet(at)oslomet.no. For å få med deg hva som skjer i Studentparlamentet til enhver tid, følg oss på facebook, instagram og på twitter.

Her finner du pressemeldinger fra Studentparlamentet.

Arbeidsutvalget:

Leder                                                               

Rune Keisuke Kosaka

rune.keisuke-kosaka(at)studentparlamentet.no
48 27 83 34

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for Studentparlamentets politikk.
 • Kontakt- og talsperson på vegne av Studentparlamentet.
 • Oppfølging av og kontakt med høgskolens ledelse.
 • Kontakt og samarbeid med Norsk Studentorganisasjon og andre regionale studentorganisasjoner.
 • Ansvar for saker om studiekvalitet
 • Oppfølging av og kontakt med Studentparlamentsrepresentanter.
 • Oppfølging av høgskolestyrets saker og studentrepresentantene i styret.

Nestleder

Pia Marie Næss Johansen

Pia.Johansen(at)studentparlamentet.no
40 49 37 36

Ansvarsområder:

 • Leders stedfortreder og personlige vara ved fravær.
 • Oppfølging av Studentdemokratiet ved HiOA.
 • Ansvar for saker angående studiekvalitet
 • Ansvar for profilering av Studentparlamentet via blant annet sosiale medier.
 • Overordnet ansvarlig for saker som angår studiested Kjeller og Sandvika.

 

Læringsmiljøansvarlig                            

Julie S. Iversen

julie.iversen(at)studentparlamentet.no

41 45 23 84

Ansvarsområder:

 • Ansvar for saker som angår studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø ved institusjonen.
 • Ansvar for å følge opp velferdspolitisk arbeid for HiOA-studentene.
 • Oppfølging av og kontakt med  Velferdstinget i Oslo og Akershus(VT)
 • Oppfølging av studentliv og studentforeninger ved HiOA.

Fagpolitisk ansvarlig

Karoline Wergeland Kaldråstøyl

Karoline.Wergeland(at)studentparlamentet.no

95 07 95 86

Ansvarsområder:

 • Ansvar for Studentparlamentets fagpolitiske arbeid.
 • Ansvar for høgskolens forskningsbaserte utdanning.
 • Oppfølging av saker angående utdanningskvalitet, styrking av bachelorutdanningene, bedre praksis etc.
 • Følge opp kvalitetssikringen og kvalitetsutviklingen ved HiOA.
 • Ansvar for internasjonaliseringsarbeidet og oppfølging av internasjonale studenter på HiOA.

Konsulenter:

 

Organisasjonskonsulent

Jannicke

orgkons(at)studentparlamentet.no

Tlf: 67 23 52 93 

Ansvarsområder:

 • Generelle henvendelser.
 • Ansvar for Studentparlamentets drift.
 • Rådgiver for arbeidsutvalget, parlamentet og andre studentgrupper.
 • Sekretær for Studentparlamentets organer og arbeidsgrupper.
 • Informasjonsarbeid, herunder utvikling av brosjyrer og plakater.
 • Gjennomføring av Studentparlamentsvalg.
 • Ansvar for oppfølging av konsulenter og arbeidsutvalg.
 • Praktiske forhold i forbindelse med Studentparlamentets seminarer og konferanser.

 

Økonomikonsulent

Kristin

okkons(at)studentparlamentet.no

Tlf: 67 23 52 90

Ansvarsområder:

 • Økonomisk administrativt hovedansvar for Studentparlamentet.
 • Økonomirapportering, budsjett og bilagsbehandling.
 • Konsulentfunksjon overfor tillitsvalgte, studentråd og andre relevante studentgrupper som trenger økonomisk rådføring og bistand.

Økonomikonsulenten er en 50 % stilling. Kristin er tilstede mandag til torsdag fra 10-15. Kristin har kontorplass hos Studentparlamentet i Pilestredet 46.