Kontoret består av fire tillitsvalgte, kalt arbeidsutvalget (AU), og to konsulenter. Til oss kan du komme med saker store og små, vi er her nemlig for deg! Hovedkontoreter på Studentorget i Pilestredet 52 i A-fløyen (kontor P52-A120), og dere finner oss mellom kantina og Akademika på Kjeller hver torsdag mellom 09.00 og 12.00.

Vår felles mailadresse er studentparlamentet(at)oslomet.no. For å få med deg hva som skjer i Studentparlamentet til enhver tid, følg oss på facebook, instagram og på twitter.

Her finner du pressemeldinger fra Studentparlamentet.

Arbeidsutvalget:

Leder                                                               

Bjørn Harald Hegreberg Garborg

garbor@oslomet.no
95 44 77 41

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for Studentparlamentets politikk.
 • Kontakt- og talsperson på vegne av Studentparlamentet.
 • Oppfølging av og kontakt med universitetets ledelse.
 • Kontakt og samarbeid med Norsk Studentorganisasjon og andre regionale studentorganisasjoner.
 • Ansvar for saker om studiekvalitet
 • Oppfølging av og kontakt med Studentparlamentsrepresentanter.
 • Oppfølging av universitetsstyrets saker.

Nestleder

Vilde Henningsgård

vildehs@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Leders stedfortreder og personlige vara ved fravær.
 • Oppfølging av Studentdemokratiet ved OsloMet.
 • Ansvar for saker angående studiekvalitet
 • Ansvar for profilering av Studentparlamentet via blant annet sosiale medier.
 • Overordnet ansvarlig for saker som angår studiested Kjeller og Sandvika.

 

Læringsmiljøansvarlig                            

Jeanett Indianne Andersen

jeania@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Ansvar for saker som angår studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø ved institusjonen.
 • Ansvar for å følge opp velferdspolitisk arbeid for OsloMet-studentene.
 • Oppfølging av og kontakt med  Velferdstinget i Oslo og Akershus(VT)
 • Oppfølging av studentliv og studentforeninger ved OsloMet.

Fagpolitisk ansvarlig

Egle Juodziukynaite

egljuo@oslomet.no 

Ansvarsområder:

 • Ansvar for Studentparlamentets fagpolitiske arbeid.
 • Ansvar for universitetets forskningsbaserte utdanning.
 • Oppfølging av saker angående utdanningskvalitet, styrking av bachelorutdanningene, bedre praksis etc.
 • Følge opp kvalitetssikringen og kvalitetsutviklingen ved OsloMet.

Konsulenter:

 

Organisasjonskonsulent

Jannicke

orgkons(at)studentparlamentet.no

Tlf: 67 23 52 93 

Ansvarsområder:

 • Generelle henvendelser.
 • Ansvar for Studentparlamentets drift og HR-ansvarlig på kontoret.
 • Rådgiver for arbeidsutvalget, parlamentet og andre studentgrupper.
 • Sekretær for Studentparlamentets organer og arbeidsgrupper.
 • Informasjonsarbeid, herunder utvikling av brosjyrer og plakater.
 • Gjennomføring av Studentparlamentsvalg.
 • Ansvar for oppfølging av konsulenter og arbeidsutvalg.
 • Praktiske forhold i forbindelse med Studentparlamentets seminarer og konferanser.

 

Økonomikonsulent

Kristin

okkons(at)studentparlamentet.no

Tlf: 67 23 52 90

Ansvarsområder:

 • Økonomisk administrativt hovedansvar for Studentparlamentet.
 • Økonomirapportering, budsjett og bilagsbehandling.
 • Konsulentfunksjon overfor tillitsvalgte, studentråd og andre relevante studentgrupper som trenger økonomisk rådføring og bistand.

Økonomikonsulenten er en 50 % stilling. Kristin er tilstede mandag til torsdag fra 10-15. Kristin har kontorplass hos Studentparlamentet i Pilestredet 52.