Hvem er vi?

Kontoret består av fire tillitsvalgte valgt for ett år på heltid, kalt arbeidsutvalget (AU) og to fastansatte konsulenter. Til oss kan du komme med store og små saker, vi er her nemlig her for deg! Hovedkontoret er på Studentorget i Pilestredet 52 i A-fløyen (kontor P52-A120), og dere finner oss mellom kantina og Akademika på Kjeller hver torsdag mellom 09.00 og 12.00.

Vår felles mailadresse er studentparlamentet@oslomet.no. For å få med deg hva som skjer i Studentparlamentet til enhver tid, følg oss på Facebook og Instagram.

Arbeidsutvalget:

Leder

Ola Gimse Estenstad

olagimse@oslomet.no
483 23 311

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for Studentparlamentets politikk og daglige drift.
 • Kontakt- og talsperson på vegne av Studentparlamentet.
 • Oppfølging av og kontakt med universitetets ledelse.
 • Kontakt og samarbeid med Norsk Studentorganisasjon (NSO) og andre regionale studentorganisasjoner.
 • Ansvar for saker vedrørende arbeidsliv.
 • Ansvar for saker om studiekvalitet.
 • Oppfølging av universitetsstyrets saker.

Nestleder

Marius Toresen

martor@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Leders stedfortreder og personlige vara ved fravær.
 • Oppfølging av og kontakt med Studentparlamentsrepresentanter.
 • Oppfølging av Studentdemokratiet ved Oslomet.
 • Utvikle resurser for universitetets tillitsvalgte.
 • Oppfølging av studentliv og studentforeninger ved OsloMet.
 • Overordnet ansvarlig for saker som angår campus Kjeller og studiested Sandvika.

 

Læringsmiljøansvarlig

Vilde Henningsgård  

vildehs@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Ansvar for saker som angår studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø ved institusjonen.
 • Leder av universitetets læringsmiljøutvalg (LMU).
 • Ansvar for å følge opp velferdspolitisk arbeid for OsloMet-studentene.
 • Ansvar for internasjonalisering.
 • Oppfølging av og kontakt med  Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT).
 • Oppfølging av SiO Mat og Drikke

 

 

Fagpolitisk ansvarlig

Anna Rebekka Løvmo

annarebe@oslomet.no

Ansvarsområder:

 • Ansvar for Studentparlamentets fagpolitiske arbeid.
 • Ansvar for universitetets forskningsbaserte utdanning.
 • Oppfølging av saker angående utdanningskvalitet, styrking av bachelorutdanningene, bedre praksis etc.
 • Følge opp kvalitetssikringen og kvalitetsutviklingen ved OsloMet.
 • Følge opp arbeidet med innovasjon, entreprenørskap og tverrprofesjonelt samarbeid ved Oslomet.

 

Konsulenter:

 

Organisasjonskonsulent

Jannicke

orgkons@studentparlamentet.no

Tlf: 67 23 52 93 

Ansvarsområder:

 • Generelle henvendelser.
 • Ansvar for Studentparlamentets drift og HR-ansvarlig på kontoret.
 • Rådgiver for arbeidsutvalget, parlamentet og andre studentgrupper.
 • Sekretær for Studentparlamentets organer og arbeidsgrupper.
 • Informasjonsarbeid, herunder utvikling av brosjyrer og plakater.
 • Gjennomføring av Studentparlamentsvalg.
 • Ansvar for oppfølging av konsulenter og arbeidsutvalg.
 • Praktiske forhold i forbindelse med Studentparlamentets seminarer og konferanser.

 

Økonomikonsulent

Kristin

okkons@studentparlamentet.no

Tlf: 67 23 52 90

Ansvarsområder:

 • Økonomisk administrativt hovedansvar for Studentparlamentet.
 • Økonomirapportering, budsjett og bilagsbehandling.
 • Konsulentfunksjon overfor tillitsvalgte, studentråd og andre relevante studentgrupper som trenger økonomisk rådføring og bistand.

Økonomikonsulenten er en 50 % stilling. Kristin er tilstede mandag til torsdag fra 10-15.