Råd og utvalg: Fakultetsnivå

Det er ikke alle fakultetene som har samme råd og utvalg. Derfor har vi merket hvilket fakultet som har det i parentes. De ulike rådene og utvalgene skal ha 20% studentrepresentasjon.

Fakultetsråd (alle fakulteter)
Gir råd til dekanen om overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten ved fakultetet. Fakultetsrådene består av undervisnings- og forskningsansatte, administrativt ansatte, representanter fra praksisfeltet og studentrepresentanter.

Studieutvalget (alle fakulteter)
Er rådgivende overfor fakultetsledelsen og skal:
– godkjenne nye og reviderte programplaner og emneplaner for studier på sitt fakultet
– fastsette retningslinjer tilknyttet studier ved fakultetet.

Utvalg for studentsaker/studiesaker (LUI, HV, TKD*)
Utvalget fatter endelig vedtak om ikke bestått praksis og behandler søknader om 4.gangs forsøk på eksamen og 3.gangs forsøk på å gjennomføre praksisstudier.

Utvalg for søknad om 4.eksamensforsøk (SAM)
I særlige tilfeller kan dette utvalget innvilge et fjerde eksamensforsøk.

FoU-utvalg (alle fakulteter)
Skal fordele midler til forskning- og utviklingsvirksomheten ved fakultetet. Utvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen.

Praksisutvalg (TKD)
Fatter endelig vedtak om ikke bestått praksis, og kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for en tredje og siste praksisperiode.

Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger (alle fakulteter)
Vedtar hvilke søkere som skal tilsettes i undervisnings- og forskningsstillinger ved de enkelte fakultetene.

*TKD har et eget praksisutvalg der saker vedrørende praksis tas opp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *