Råd og utvalg: Institusjonsnivå

Universitetsstyret
Universitetets øverste beslutningsorgan. Bestemmer Universitetets overordnede strategiske virksomhet og drift. Det er her de viktigste sakene vedtas.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Klagenemnda
Klager på enkeltvedtak betyr klager fra studenter på f.eks. formelle feil v/eksamen, bortfall av studierett, mangel på studieprogresjon e.l. Nemnda har ansvaret for fuskesaker v/OsloMet
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Skikkethetsnemda
Fatter vedtak i saker om utestenging på bakgrunn av faglige og personlige forutsetninger. Skikkethet gjelder for studenter innen lærer og helse- og sosialpersonell, og studentrepresentantene må også være fra de utdanningene som er underlagt skikkethetsvurdering.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Læringsmiljøutvalget
Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ ved OsloMet som bistår høgskoleledelsen i saker som er relatert til læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget har som mål å initiere samt følge opp saker som angår studentenes fysiske og psykososiale forhold ved institusjonen. LMU har som må å delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljøet og være delaktig i utviklingen omkring spørsmål angår studentenes sikkerhet og velferd.
Studentrepresentanter: 6 faste + 6 vara

Studieutvalget
Studieutvalget er oppnevnt av styret for OsloMet. Utvalget skal være rådgivende overfor institusjonsledelsen. Styret har i tillegg delegert til studieutvalget å godkjenne nye program- og emneplaner på master- og ph.d.-nivå og vesentlige endringer i slike planer. Utvalget fastsetter også utfyllende bestemmelser innenfor rammen av forskrifter tilknyttet studiene.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Forsknings- og utviklingsutvalget
Utvalget er rådgivende ovenfor ledelsen i spørsmål om forsknings- og utviklingsvirksomhet på OsloMet.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *