Resolusjoner

En resolusjon er en uttalelse om et spesifikt tema som er aktuelt på kort- eller langsikt. Selv om resolusjoner varierer noe i lengde, bør den være nokså kort. Den skal gi arbeidsutvalget og Studentparlamentet ekstra tyngde i sin argumentasjon i saken det gjelder.

Alle har muligheten til å sende inn en resolusjon til Studentparlamentet, og den vil bli behandlet på første møte. Husk at fristen for at det skal komme opp på møtet er 15 virkedager før selve Studentparlamentetsmøtet.

Foreløpig har SP vedtatt disse resolusjonene:

English versions: