Studentdemokratiet ved HiOA

Studentdemokratiet på Høyskolen i Oslo og Akershus er strukturert slik at man har studenter som jobber spesifikt opp mot ledelsen på sitt nivå. Studentrådene jobber opp mot  instituttledelsene og faglærere. Studentenes fakultetsråd jobber opp mot fakultetsledelsen (Dekan, fakultetsdirektør og fakultetsstyret). Studentparlamentet jobber opp mot høyskolens ledelse (rektor og høyskolestyret).

Studentparlamentet
 ↑↓

           ↔

Høgskoleledelsen

Studentenes fakultetsråd
 ↑↓

             

Fakultetsledelsen

Studentråd
↑↓ 

             

Instituttledelsen

Klassetillitsvalgt
↑↓

    ↔

Faglærer