Studentdemokratiet ved OsloMet

Studentdemokratiene i Norge er lovfestet i Universitets- og Høyskoleloven.

Studentdemokratiet på OsloMet er strukturert slik at man har studenter som jobber spesifikt opp mot ledelsen på sitt nivå. Klassetillitsvalgte jobber med klassens saker opp mot emneansvarlig og faglærer, Studentrådene jobber opp mot instituttledelsene og faglærere. Studentenes fakultetsråd jobber opp mot fakultetsledelsen (Dekan, fakultetsdirektør). Studentparlamentet jobber opp mot universitetsledelse (rektor og universitetsstyret).

Studentdemokratiet’s oppbygging ved OsloMet

I tillegg til å jobbe opp mot de ansatte og ledelsene på OsloMet, jobber også demokratiet sammen om å løse saker. Under ser du informasjonsflyt og oppbyggingen av studentdemokratiet på OsloMet.