Studentenes Fakultetsråd

Studentenes Fakultetsråd har et styre som består av leder og nestleder. Disse er valgt på allmøte på fakultet og ansatt av høgskolen, i en 15% og en 10% stilling. De jobber med saker som opptar studentene ved fakultetet. Leder og nestleder skal følge opp det de fakultetstillitsvalgte mener.

Studentenes fakultetsråd har som hovedoppgave å følge opp studentråd og andre tillitsvalgte ved fakultetet og sørge for at deres saker går videre til ledelsen ved fakultetet og til Studentparlamentet.

Studentenes Fakultetsråd består av alle studentrådslederne på sitt fakultetet, studentrepresentantene i fakultetsrådet, andre tillitsvalgte ved fakultetet og fakultetets studentparlamentsrepresentanter.