Studentenes Fakultetsråd

Studentenes fakultetsråd er studentenes organ på fakultetsnivå. Her møtes alle studentrådslederne på fakultetet, studentrepresentantene i andre råd og utvalg, slik som Fakultetsrådet, for sammen med SFR-ledelsen å jobbe opp mot ledelsen ved fakultetet og Studentparlamentet.

Studentenes fakultetsråd er en møteplass der studentrådene kan samarbeide på tvers av instituttene om viktige saker som angår alle studentene ved fakultetet.  Studentenes fakultetsråd jobber med studentpolitisk arbeid og følger opp studentråd og foreninger med tilknytning til fakultetet. Studentens fakultetsråd er også et viktig bindeledd mellom studentrådene, studentforeninger, fakultetsledelsen og Studentparlamentet.

Studentenes fakultetsråd har et valgt styre (Leder og Nestleder) i totalt 25% betalt stilling, som jobber aktivt for studentene på fakultetet, og er jevnlig i møter med dekan, øverste leder for fakultetet, og studieadministrasjonen. En av oppgavene til Studentenes Fakultetsråd er å velge studentrepresentanter til råd og utvalg på fakultetsnivå. Om du ønsker å være studentstemmen og dermed også påvirke bestemmelsene gjort på fakultetsnivå ta kontakt med din SFR-ledelse.

 

Studentenes fakultetsrådsstyre for Fakultet for Helsevitenskap (SFR-HV)

Hilal Shide Gure (Leder)
Foto: Vilde Henningsård
Otilie Martinsen (Nestleder)
Foto: Vilde Henningsgård

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Studentenes fakultetsrådsstyre for Fakultet for Samfunnsvitenskap (SFR-SAM)

Marie Knutsen Bruntveit (Leder) Foto: Bjørn Harald Hegreberg Garborg
Astrid Helen Solberg (Nestleder) Foto: Vilde Henningsgård

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Studentenes fakultetsrådsstyre for Fakultet for Lærerutdanning og
Internasjonale studier (SFR-LUI)

Eskil Uggen (Leder) Foto: Vilde Henningsgård
Yvonne Bergly Andersen (Nestleder) Foto: Vilde Henningsgård

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Studentenes fakultetsrådsstyre for Fakultet for Teknologi, Kunst og Design (SFR-TKD)

Jacob Hudtwalcker (Leder) Foto: Vilde Henningsgård
Ådne Iversen (Nestleder) Foto: Vilde Henningsgård

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt