Hvert fakultet på OsloMet har et Studentenes Fakultetsråd (SFR). Hvert SFR har et styre som består av en leder og nestleder. Disse er valgt på allmøtet på sitt fakultet og er ansatt i en 15% og en 10% stilling av universitetet. De jobber med sakene som gjelder studentene ved hele sitt fakultet. Hvert SFR består av alle studentrådslederne på fakultetet, og i enkelte SFR er også studentrepresentater fra Fakultetsrådet og andre tillitsvalgte ved fakultetet også en del av SFR.

SFR har som hovedoppgave å følge opp Studentråd og andre tillitsvalgte ved fakultetet sitt, og sørge for at deres saker går videre til ledelsen ved fakultetet og til Studentparlamentet.

 

Studentenes fakultetsrådsstyre for Fakultet for Helsevitenskap (SFR-HV)

Tor Løvset Waage (Leder)
Foto: Pia Johansen

Anna Gyda Tallerud (Nestleder)
Foto: Pia Johansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Studentenes fakultetsrådsstyre for Fakultet for Samfunnsvitenskap (SFR-SAM)

Snorre G. Klanderud (Leder)
Foto: Pia Johansen

Thor Sollied Ihle (Nestleder)
Foto: Pia Johansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Studentenes fakultetsrådsstyre for Fakultet for Lærerutdanning og
Internasjonale studium (SFR-LUI)

Rolf Martin Aspenes (Leder)
Foto: Pia Johansen

Marius Toresen (Nestleder)
Foto: Pia Johansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

Studentenes fakultetsrådsstyre for Fakultet for Teknologi, Kunst og Design (SFR-TKD)

Alexander Berglind (Leder)
Foto: Pia Johansen

Benjamin Balder G. Andresen (Nestleder)
Foto: Pia Johansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt