Studentenes Fakultetsråd

8.-11. mai er det allmøteuke på fakultetene! Velg hvem som skal representere deg på fakultetsnivå, og si din mening! Les mer om allmøtet på ditt fakultet HER!

Studentenes Fakultetsråd har et styre som består av leder og nestleder. Disse er ansatt av høgskolen, i en 15% og en 10% stilling. De jobber med saker som opptar studentene ved fakultetet. Leder og nestleder må følge opp det de fakultetstillitsvalgte mener.

Studentenes fakultetsråd har som hovedoppgave å følge opp studentråd og andre tillitsvalgte ved fakultetet og sørge for at deres saker går videre til ledelsen ved fakultetet og til Studentparlamentet.

Studentenes Fakultetsråd består av alle studentrådslederne på sitt fakultetet, studentrepresentantene i fakultetsrådet, andre tillitsvalgte ved fakultetet og fakultetets studentparlamentsrepresentanter.