Studentråd ved fakultet for Samfunnsvitenskap

Studentrådet for Arkiv, bibliotek og informasjonsvitenskap (ABI)

 • Leder: Silje Marie Lundquist
 • Nestleder:
 • Styremedlem: Live Marie Eriksen

Mailsr.abi.oslomet@gmail.com  

 

Studentrådet for Journalistikk og mediefag (JM)

Ledige verv

 • Leder:
 • Nestleder:
 • Økonomiansvarlig:

Mail:

 

Studentråd for Økonomi, administrasjon og sosialfag (ØAS)

 • Leder: Stig Mamelund
 • Nestleder: Karoline Marie Ranger
 • Økonomiansvarlig: Janne May Hjerten
 • PR- og informasjonsansvarlig: Anine Bråten
 • Velferdsansvarlig: Martin Flateland Østvik
 • Fagansvarlig:
 • Styremedlem:

Mail: studentradetoas@gmail.com
Nettside: https://studentradetoas.wordpress.com/