Studentråd ved Fakultetet for Helsevitenskap

Studentrådet for Fysioterapi (Fysio)

 • Leder: Marie Nørstebø
 • Nestleder: Adrian Sander Straume
 • Økonomiansvarlig: Sigrid Danielsen Mengshoel

mail: sr.fysio.hioa@gmail.com

 

Studentrådet for Sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA):

 • Leder: Princess L. Sanchez
 • Nestleder:
 • SoMe/PR-ansvarlig: Anne Pernille Stokke
 • Økonomiansvarlig: Katja Sandvik
 • Styremedlem: Ida Kronbæck
 • Styremedlem:

Mail: sha.styret@gmail.com

 

Studentrådet for Ergoterapi og ortopediingeniør (Ergo/Orto)

 • Leder: Guro Elise Aakerholt
 • Nestleder: Anne-Turid Sorte
 • Økonomiansvarlig: Mikael Hoa Nguyen
 • Styremedlem: Helene Sandnes

Mail sendes til leder/nestleder av studentrådet

Studentrådet for naturvitenskapelig helsefag (NVHF)

 • Leder: Sofie A. Svanes
 • Nestleder:

Mail sendes til leder av studentrådet

 

Studentrådet for Adferdsvitenskap (AV)

Ledige verv

 • Leder:
 • Nestleder:
 • styremedlem:

Mail sendes til leder av studentrådet