Studentråd ved Fakultetet for Teknologi, Kunst og Design

Oslo Tekniker Samfund (OTS)

 • Leder: Jonathan Lundeblad
 • Nestleder: Andreas Demirel Reitan
 • Økonomiansvarlig: Pauline Galteland Lund
 • Sekretær: Silje Viko
 • Næringslivsansvarlig: Sara Emilie Thode
 • Informasjonsansvarlig: Joachim Rogstad
 • Undergruppeansvarlig: Jan Tidjani Aboubacar

Mail: styret@osloteknikersamfund.no
Nettside:
http://www.osloteknikersamfund.no/undergrupper/ots-styret/

 

Studentrådet for estetiske fag (EST)

 • Leder:
 • Nestleder (Fungerende leder) :Aksel Konstantin Molteberg
 • Økonomiansvarlig: Leone Svanes

Mail: studrest@gmail.com

 

Studentrådet for produktdesign (PD)

Ledige verv

 • Leder:
 • Nestleder:
 • HMS ansvarlig:
Mail sendes til leder av studentrådet