Studentråd

Studentrådet (SR) er det øverste studentorganet på instituttnivå og jobber opp mot instituttledelsen og faglærere. Studentrådet jobber med å sikre sine studenters sosiale og faglige interesser, og består av de klassetillitsvalgte fra sine utdanninger i tillegg til et studentrådsstyre. Styret i hvert studentråd velges av de tillitsvalgte. Aktuelle saker for Studentrådet kan være alt fra problemer med fagplaner og timeplanstruktur, til klagesaker eller arrangering av sosiale- eller faglige arrangement.

Hvis du har lyst til å være med å påvirke din studiehverdag anbefaler vi deg å stille til valg som klassetillitsvalgt. Som klassetillitsvalgt er du klassens representant overfor faglærere, studielederen, og studentrådet. Ved å delta på studentrådmøter vil du også kunne holde klassen din informert om hva som foregår på universitetet og om saker av interesse for dine medstudenter.

Nedenfor kan du klikke deg inn på ditt fakultet og finne studentrådet ditt.