Studentrådet

Om Studentrådet

Studentrådet (SR) er det øverste studentorganet på instituttnivå og jobber opp mot instituttledelsen og faglærere. Studentrådet jobber med å sikre sine studenters sosiale og faglige interesser, og består av de klassetillitsvalgte fra sine utdanninger i tillegg til et studentrådsstyre. Styret i hvert studentråd velges av de tillitsvalgte på et valgmøtet som holdes årlig.

Studentrådsstyret jobber med:

  • Å arrangere studentrådsmøtene
  • Problemer med fagplaner og timeplanstruktur
  • Klagesaker
  • Arrangering av sosiale- eller faglige arrangement
  • Øvrige utfordringer studentene ser på instituttet

I tillegg har de jevnlig møter instituttledelsen på vegne av studentene og studentrådet. Å sitte i studentrådsstyre gir deg en unik mulighet til å bidra med både studentmiljøet og studentmedvirkningen på ditt institutt. I tillegg får du deltatt på innholdsrike, morsomme, lærerike og/eller spennende arrangementer av ulike aktører.

Sitter du som tillitsvalgt eller i et studentrådstyre og lurer på noe? Her er studentparlamentets verktøykasse for tillitsvalgte og for studentrådsmedlemmer. Her finner du det du trenger å vite om vervet ditt. Du kan også alltid sende mail om alt til Studentparlamentet.

Andre verv på instituttnivå?

Studentrådet velger representanter til ulike verv, råd og utvalg på instituttet.

  • Ønsker du å legge bedre til rette for dine medstudenter? Still til studentrådsstyre.
  • Lyst til å jobbe med studenters utfordringer tilknyttet praksis? Still til praksisutvalget.
  • Lei av hvordan ledelsen på instituttet styres? Still til Instituttrådet.
  • I tillegg er det en del individuelle råd og utvalg på insittutene. Det finnes alltid et behov for studentrepresentanter.

Kontakt ditt studentråd for mer informasjon om verv. Om du er usikker på hvilket studentråd ditt studie tilhører, ta kontakt med Studentparlamentet.

Kontaktinformasjon

Fakultet Studentråd Forkortelse Kontakt
HV Atferdsvitenskap AV hilalshi@oslomet.no
HV Ergoterapi og ortopediingeniørfag ERGO/ORTO s323144@oslomet.no
HV Fysioterapi FYSIO sr.fysio.hioa@gmail.no
HV Naturvitenskaplig helsefag NHF s323295@oslomet.no
HV Sykepleie- og Helsefremmendearbeid SHA sha.styret@gmail.com
LUI Barnehagelærerutdanningen BLU Studentrad-blu@oslomet.no
LUI Grunnskole- og faglærerutdanningen GFU sr-gfu@oslomet.no
LUI Internasjonale studier og tolkeutdanning IST sr-ist@oslomet.no
LUI Yrkesfaglærerutdanningen YLU eskilugg@oslomet.no
SAM Arkiv, bibliotek og informasjonsvitenskap ABI sr.abi.oslomet@gmail.com
SAM Journalistikk og Mediefag JM marieknu@oslomet.no
SAM Økonomi, administrasjon og sosialefag ØAS studentradetoas@gmail.com
TKD Estetiske fag EST Studrest@gmail.com
TKD Oslo Teknikker Samfund OTS styret@osloteknikersamfund.no
TKD Produktdesign PD s344140@oslomet.no