Studentrådet

Studentrådet (SR) er det øverste studentorganet på instituttnivå og jobber opp mot instituttledelsen og faglærere. Studentrådet jobber med å sikre sine studenters sosiale og faglige interesser, og består av de klassetillitsvalgte fra sine utdanninger i tillegg til et studentrådsstyre. Styret i hvert studentråd velges av de tillitsvalgte.

Studentrådsstyret jobber med:

  • Å arrangere studentrådsmøtene
  • Problemer med fagplaner og timeplanstruktur
  • Klagesaker
  • Arrangering av sosiale- eller faglige arrangement
  • Øvrige utfordringer studentene ser på instituttet

I tillegg har de jevnlig møter instituttledelsen på vegne av studentene og studentrådet. Å sitte i studentrådsstyre gir deg en unik mulighet til å bidra med både studentmiljøet og studentmedvirkningen på ditt institutt. I tillegg får du deltatt på innholdsrike, morsomme, lærerike og/eller spennende arrangementer av ulike aktører.

 

Sitter du som tillitsvalgt eller i et studentrådstyre og lurer på noe? Her er studentparlamentets verktøykasse for tillitsvalgte og for studentrådsmedlemmer. Her finner du det du trenger å vite om vervet ditt. Du kan også alltid sende mail om alt til studentparlamentet@oslomet.no.

Hvis du har lyst til å være med å påvirke din studiehverdag anbefaler vi deg å stille til valg som klassetillitsvalgt. Som klassetillitsvalgt er du klassens representant overfor faglærere, studielederen, og studentrådet. Ved å delta på studentrådmøter vil du også kunne holde klassen din informert om hva som foregår på universitetet og om saker av interesse for dine medstudenter.

Nedenfor kan du klikke deg inn på ditt fakultet og finne studentrådet ditt.

Om du er usikker på hvilket studentråd ditt studie tilhører ta kontakt med studentparlamentet@oslomet.no