Denne siden er for deg som er tillitsvalgt. Her kan du finne informasjon, tips og triks som kan gjøre jobben som tillitsvalgt lettere.

Enten du er klassetillitsvalgt, studentrådsstyremedlem, sitter i et råd på fakultetsnivå eller er studentrepresentant i univrsitetsstyret, er du en viktig del av studentdemokratiet på OsloMet. Du finner informasjon om studentdemokratiet her.

Studentdemokratiet ved OsloMet: oppbygging og informasjonsflyt

Vi anbefaler deg å ta en titt i verktøykassen for klassetillitsvalgte eller for studentrådsstyrer, der finner du informasjon og hjelpemiddler som er relevant for ditt verv.

Er du interessert i å engasjere deg på andre måter i studentdemokratiet, kan du ta en titt på hvilke råd og utvalg vi har på universitetet hvor studentene skal være representert. Du kan også være med i Studentparlamentet eller i en av våre egene komiteer.

Dersom det ikke er tilstrekkelig med informasjon på disse sidene, kan du ta kontakt med nestleder av studentparlamentet.