Prosjekt «Sykepleie HiOA 2019»

Program

Ny programplanen for bachelorstudiet i sykepleie ved HiOA skal utarbeides. Vi ønsker ansatte, studenter og praksisfelt velkommen til å delta på fagsemiar.

Sted: HiOA, Pilestredet 32, Store Auditorium Dato og tid: mandag 13. mars 2017 kl. 12.00 – 15.15

Kl. 12.00
Velkommen v/ Unni Hembre, instituttleder, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus

Kl. 12.15
Hilsen v/ Lisbeth Normann, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

Kl. 12.30
Tanker om høyere utdanning v/ Curt Rice, rektor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Kl. 12.45
Kvalitet i programplan v/ Gro Jamtvedt, dekan, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Kl. 13.00
Pause – kaffe og frukt

Kl. 13.35
Framtidsrettet sykepleiekompetanse v/ studentleder Cathrine V. T. Svendsen og fagsjef Kari Bugge, Norsk Sykepleierforbund

Kl. 14.00
Morgendagens utfordringer i kommunehelsetjenesten v/ Magne Hustavenes, seksjonssjef for aldring og helse, Oslo kommune

Kl. 14.15
Sammenhengen mellom læring, undervisning og vurdering v/ Arild Raaheim, professor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen

Kl. 15.00
Prosjekt «Sykepleie 2019 HiOA» – ny programplan, nye muligheter v/ Torunn Erichsen, prosjektleder, Institutt for sykepleie og helsefremmende