Fremhevet

Sykepleie HiOA 2019

Vel gjennomført fagseminar!

Den 13. mars hadde vi formell oppstart av prosjektet. Her var det var mange som bidro til å skape en fin ramme for arbeidet. En stor takk til alle bidragsytere!

Det var stort engasjement  blant tilhørerne og vi mottokk mange innspill. Disse vil bli oppsummert og publisert på bloggen.

Det er fortsatt mulig å sende inn via nettskjema: https://nettskjema.uio.no/answer/sykepleie2019.html