1 kommentar til «Åpen post»

 1. Hei igjen.
  Dette var en prøve både på å signe inn her og forstå hvordan og når noe “publiseres”.
  Jeg tenker at dette arbeidet vil være en unik sjanse til å involvere alle de flotte, men ofte for travle og minimalt bemannede praksisplassene vi samarbeider med. Vi må lage, spesielt opplegget/oppgavene osv. for studentenes praksisperioder, SAMMEN med praksis. Vi må i størregrad enn tilfellet er nå både vise hverandre hvordan og at vi er mer samkjøre på hva det er vi vil gjøre og utforske sammen med studentene når vi arbeider kunnskapsbasert. Ofte er det slik at praksisveileder og andre samarbeidspartnere i praksisperioden, himler med øynene når vi kommer til det punktet: å arbeide kunnskapsbasert, i vurderingsskjemaet. Det er trist fordi ofte ender samtalen med, når de har fått en forklaring på hva vi på HiOA mener med kunnskapsbasert praksis, (dvs fag/forskning+erfaring+pasient-kunnskap) så sier praksisveilederen at, å er det det, det er jo stort sett slik vi gjør/tenker, med kanskje noen tillegg om at det første punktet (forskning/fag) er noe uklart tilstede. Det er ofte slik at praksisveilederne kan svare og være bevisst sin erfaringskunnskap (selv om den forsåvidt ofte kan være noe diffust artikulerbar) og de er ofte (varierende dog!) bevisst at de tar utgangspunkt i pasientens behov (slik de opplever det). Imidlertid er det ofte slik at kunnskapen om hvilke begrunnelser faglig/forskningsmessig som ligger til grunn for den og den prosedyren eller handlingen, er mindre tilstede.
  Dette er faktisk til å forstå i en travel full turnus hverdag, jeg tenker at vi som høgskole må få fram forhold som dette.
  Til det kreves involvering både fra departement og nsf osv. Vi må bla få opp i dagen hvordan sykepleietjenesten er organisert, faglig/linje osv. Dette er svært viktig på alle måter, men mest viktig fordi vi sykepleiere skal stå inne for en faglig forsvarlig praksis i det konglomerat av profesjoner som finnes på de fleste postene i dag. Begrunnelsen for den helsefaglige sykepleietjenesten som skal utøves, vårt ansvar i det, og her kommer vi ikke utenom et viktig spørsmål innen sykepleiers funksjon: på hvilken måte setter vi studentene istand til å delegrere/innlemme andre yrkesgrupper i hverdagen? Og i samme åndedrag, hvordan og hvem skal ivareta helheten hos pasienten? Vi vet svært mye om at den er etterspurt og ønsket og premissgivende hos svært mange pasientgrupper.
  Ja, her tar det ene tak i halen til det andre, men med klok struktur og organisering har vi uendelig mange ressurser å utnytte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *