Nyhetsbrev mars 2018

Prosjektet får utsatt oppstart og endrer navn til Sykepleie OsloMet 2020


Etter møte i styringsgruppen den 28.02.2018 ble det vedtatt å utsette oppstart av ny programplan til høsten 2020, prosjektet endrer samtidig navn til Sykepleie OsloMet 2020. Utsatt oppstart er begrunnet i fremdriften i Rethos og Studentreisen.
Rethos: Ny nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning (RETHOS) skal godkjennes av Kunnskapsdepartementet i desember 2018. Dette innebærer at læringsutbyttebeskrivelsene først vil foreligge etter de interne frister for innlevere programplan for oppstart i 2019.
Studentreisen: Det andre store prosjektet på SHA «Studentreisen», som gjennomføres i samarbeid med konsulentfirmaene Halogen og Rambøll, er fortsatt i innsiktsfasen. Rapport fra denne fasen foreligger våren 2019. Ut fra disse forhold var det stor enighet om å forskyve oppstart av ny programplan til 2020.

Simulering

Suzanne H.Campbell foreleser på workshop

Suzanne H. Campbell deltok på workshop den 5.mars. Det var et inspirerende framlegg som belyste aktualiteten av å ha simulering forankret i programplanen. Simulering gir mulighet til integrering av teori og praksis og simulering kan benyttes i praksisperioder for å få en dypere forståelse av pasientfenomener.
Suzanne Campbells PowerPoint presentasjon finner du her.

Datoer for øvrige seminar/workshops våren 2018
Mandag 14. mai kl.09 -12, rom P35-PI556
Mandag 4. juni kl. 12 -15, rom P35-PI658
Møt opp og gi innspill i arbeidet med ny programplan.

Hva skjer fremover
Aktivitets- og fremdriftsplaner blir utarbeidet utfra nye forutsetninger. Oppstart i 2020 gir et handlingsrom i prosjektet der vi vil identifisere «lavt hengende frukter», piloterer endringsforslag og teste ut nye pedagogiske grep i mindre grupper før de vedtas i ny programplan.

En kommentar til «Nyhetsbrev mars 2018»

  1. Takk for fin oppdatering! Det var smart å justere fremdriftsplan i forhold til rammene. Håper også å høre mer/gi innspill på personalseminaret i Strømstad etter påske.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *