Nyhetsbrev september 2017

Forskrifter og retningslinjer
Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene ble vedtatt 5.september 2017.I forskriften fremkommer felles læringsutbyttebeskrivelser for helse- og sosialfagutdanningene, rammer for praksisstudier og føringer for arbeid med nye nasjonale retningslinjer. Forskriften finner du her
Arbeidet med utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene har oppstart i september 2017. Det er satt ned programgrupper for de ulike utdanningen, programgruppen for sykepleie finner du her.
Prosessen videre i utvikling av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene kan du se her.

Workshop 11.september

Spørsmål besvares

Det var nesten 50 som møtte på workshop om faglig innhold og organisering av ny programplan. Det var deltakere fra alle campus, administrasjon, studenter og praksis. Engasjementet var høyt og det kom mange nyttige innspill. En oppsummering av innspillene kan du lese her  
Det blir ny workshop 09.10.17 kl. 12.30 -15.15 – om lærings og vurderingsformer

Ressursgrupper
Å utvikle innhold i nytt program er en prosess med mange bidragsytere. I denne fasen av prosjektet oppretter vi noen ressursgrupper som skal komme med innspill på utvalgte temaer innen begynnelsen av november 2017. Innspillene vil danne grunnlag for videre arbeid med temaområdet i programplanen.Grupper er etablert for følgende områder:
 
Beskrive styrker og svakheter i nåværende programplaner:
Ressursgruppen består av: Kjersti Sortland og Anne-Trine Wold
Gruppen skal jobbe med å gi en analyse av nåværende programplans styrker og svakheter.
Folkehelse /internasjonalt semester
Ressursgruppen består av: Heidi Kvalvåg, Anne Martha Øygarden, Ida Bregård Rosah Malambo, Kari Otvik Jensen og Ingrid Meyer
Gruppen skal jobbe med å legge grunnlag for når et internasjonalt semester kan legges i utdanningen, og hvordan et slikt semester kan bygges opp.
Medisinske og naturvitenskapelige emner
Ressursgruppen består av: Mona Meyer, Anne Storaker, Kristin Aamold og Kari Anne Hoel.
Gruppen skal jobbe med hvordan en kan få kontinuitet i de naturvitenskapelige emnene i løpet av utdanningen, og hvilke undervisnings, lærings og vurderingsformer som kan være aktuelle.

En kommentar til «Nyhetsbrev september 2017»

  1. Takk for referatet, alltid nyttig i etterkant å lese igjennom. Jeg foreslår en 14 dager observasjonspraksis i første semester, der de blir godt tatt i mot ved ulike praksisarenaer i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. De går ut i grupper med fokus på å skrive om praksis som etter refleksjon. Denne deles med praksisfeltet. Dette for å invitere unge mennesker som vil satse på en fremtid i helsetjenesten. I andre semester er det fokus på primærhelsetjenesten. I tredje og fjerde semester spesialisthelsetjenesten, psykisk helsearbeid og hjemmesykepleie ( dette blir en stor arena i 20 år framover). I femte semester Internasjonalt folkehelsesamarbeid hvor vi bruker både primær og spesialisthelsetjenesten både ute og her hjemme; det siste i forhold til innvandring/migrasjon. I 6. semester er det bacheloroppgave og en valgfri selvstendig praksis med tverrfaglig samarbeid og ledelse som fokus.
    Vi står også midt i det grønne skiftet og hva med å utvikle “Green Nursing Care”? Det grønne skiftet vil kreve omstilling i helsetjenester til pasienter for å bevare velferdssamfunnet. Det grønne skiftet vil kreve mindre bruk av antibiotika, kjemiske medikamenter og medikamenter som kan forurense miljøet og skade kroppene våre. Mer fokus på ernæring, fysisk aktivitet og sosiale relasjoner. Farmakologi bør inneholde bruk av vanlige medisiner og vaksinasjonsprogrammer, men fremtiden er også å bruke urtemedisin mer og energimedisin med akupunktur og homeopati. Disse tilhører de mildere klassens behandling eller medisiner og er ute i verden de nest viktigste behandlingsmetodene vi har etter vestlig medisin. Dette temaet passer fint inn i femte semester fordi da kan studentene se dette på tvers av kulturer og reflektere sammen i en gruppe nasjonalt eller internasjonalt. Dette har jeg tro på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *