Hva vi måler når i måler studentenes måloppnåelse — eller noe slikt

Av | 11. oktober 2012

Spørsmåles stilles stadig: What Are We Measuring in Education?

Det interessante med denne artikkelen spesielt, var egne “datarom”. Ikke rom for datamaskiner, men for innsamlede data presentert med grafer og diagrammer.

Hver gang PISA-undersøkelsene kommer med sine resultater, kommer debatten. Nylig ble grensen for en C i engelsk endret – i Storbritannia. Resultatet blir en rettssak.

Hvis vi ikke klarer å enes om målinger av gode språkkunnskaper i morsmål – og karaktersetting i engelsk i England har kommet ut av prøve-og-feile fasen – hvordan skal vi da enes om de nye og vanskelige målingene?

De enkle målingene …

I den førstnevnte artikkelen undres  på om vi måler ikke det vi burde måle, men det som er enkelt å måle. Utfordringen fra mitt perspektiv, er at Learning Analytics er utpekt som en sterk trend. Blant annet fordi det er så veldig mye mer som er enkelt å måle. Når studenter kommer og går, når de er pålogget nettet vårt på campus eller hjemmefra, hvilke artikler eller bøker de leser og så videre. Jeg har skrevet om denne typen datainnsamling før.

… gir de vanskelige resultatene.

Samkjører vi slike data mot gjennomføring og karakterer kan vi antagelig forutse hvilke studenter som ligger i faresonen. Learning analytics beskrives som om det er uproblematisk å gå fra “Vi har info” til “Vi samkjører info” og deretter til “Vi handler ut ifra info”. Men vi kan da ikke ønske oss virtuelle barnepiker for studentene? Programvare som sender bekymringsmeldinger til studenter om at de bør lese mer, oppsøke studieveileder eller Skriveverkstedet vårt?

Informasjon ≠ Kunnskap

HiOA kjøper i stor grad systemer fra andre. Det er på alle måter en god ting. Men det betyr også at andre kunder påvirker hva vi får. Antagelig vil kommende biblioteksystemer, LMS (Fronter) og nøkkelkortsystemer kunne prate sammen og slik gi oss “rike data”. Så må høgskolen ha en praksisnær, kvalitativ og kunnskapsbasert tilnærming til sine egne studenter. På tross av informasjonsstrømmene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *