Teknologi og læring

Kategori: eCampus

e-books: a hybrid course

The Master course “MBIB 5000 e-books” kicked off today. In several channels. Students attend in-situ in our ProLab (a prototype for technology-rich room for collaborative learning). But more students follow a live broadcast from abroad. The lecture is available on Adobe Connect, an interactive platform. This is our chat-room, and back-up for screen-share, voice and video. Broadcast…

eCampus etter omorganisering

Programmet ble omorganisert. Det var ikke slutten. Det meste av aktiviteten skjer i fakultetene, som har fått størsteparten av midlene. Men en del gjør også  fellestjenestene. Forelesninger og seminarer med video eCampus hadde varierende erfaringer med videosamhandling i undervisning. Men med hjelp fra GLU og YFL har HiOA nå flere rom hvor studenter, forelesere eller…

Nettbasert læringsmiljø

Hva skjer med læringsmiljøet hvis vi øker bruken av digitale verktøy? Forrige fredag hadde jeg kaffe med Beate Dessingthon som spurte om fysisk læringsmiljø og sammenheng mellom teknologibruk og læringsmiljø. Skrev om det fysiske først, nå det nebbaserte Noe kan vi vinne Jeg er som deg, hvis du ikke ser at jeg er anderledes. For noen år siden…

Select educational technology

Selecting educational technology to implement in an eCampus project at Oslo & Akershus university college was partly done with this schema. Short introduction only. Contact me for details if interested. This is an attempt to show how the eCampus project selected technology to enhance our education. There are three layers: Activities – what we always…

@Bett 2015, the manuscript

Preparing for BETT Participated at a panel last Friday at BETT in London, theme: Reducing operational costs As a short talk, it is a bit “tabloid” with an eye on entertainment value: Bold statements, light on facts. These were my main points: Increase retention Everything “cloud” (library, storage, collaboration) Self-enable whenever possible Rethink space Don’t believe…

Quo Vadis, HiOA?

I ett år nå har jeg hatt gleden og æren av å lede HiOAs eCampus-program. Det har vært givende og slitsomt. Det har gått veldig bra i forhold til de målene som var satt. Samtidig som vi vet at de neste fasene er mer krevende. Det jeg skriver nedenfor er mine personlige betraktninger og gjenspeiler…

Kort: Forelesningsopptak & Forskning

Det blir et seminar om forelesningsopptak 5. april. “Medieseksjonen ved Læringssenter og bibliotek holder seminar om opptak av forelesninger 5. april (før lunsj). Tiltaket er et av hovedstrategiene i det nye eCampus-programmet som nå er etablert ved HiOA.” Og det blir seminar om søknad til Norgesuniversitetet 21. mars. “Medieseksjonen og eCampus-programmet inviterer til seminar for kolleger som har ideer…