Latest Posts

Høringssvar om nye retningslinjer og rutiner – hva skjer etter høringen?

Høringen om nye retningslinjer og rutiner TP-prosjektgruppa har utarbeidet forslag til nye retningslinjer og rutiner for både timeplanlegging og eksamensplanlegging. Disse har vært ute på høring med frist 17.12.2018 (rutiner for eksamensplanlegging hadde frist i september). Forslagene finner du her:…
Read more

Nyhetssak om TP-prosjekt med fokus på undervisningsdetaljer i TP

TP-prosjektets egen kommunikasjonsrådgiver Grethe Sofie Bulterud Strand har skrevet om prosjektet og intervjuet en emneansvarlig fra SAM og noen sykepleie studenter. De forteller hva de synes om timeplanen og spesielt undervisningsdetaljene i TP. Prosjektleder forteller også om prosjektet, hva vi har oppnådd…
Read more

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.