Latest Posts

Velkommen TP prosjektgruppas blogg! OsloMet innfører nytt timeplansystem som heter TP. Allerede i høst kommer alle timeplanene til å være lagt i det nye systemet. Det er utviklet av UiO og brukes også ved UiT, UiB og NTNU. Her skal…
Read more

Fire medlemmer fra TP-prosjektgruppa, prosjektleder Carina Mørch-Storstein, Hanne Bruvik, Daniel Kulsvehagen og Terje Mikal Espedal, har vært deltager i den aller første TP Brukerforum i Sommarøy (12.02-14.02). Her møtte vi over 100 engasjerte administrativt ansatte fra de fire andre institusjonen e som har allerede tatt i bruk TP:…
Read more