Forslag til nye retningslinjer for time- og eksamensplanlegging, samt nye rutiner for timeplanlegging er ute på høring

Forslag til nye retningslinjer og rutiner for timeplanlegging er ute på høring

De nye retningslinjene og rutinene finner du i Public 360 i saksdokument: 18/11308-1. Du kan også finne de på nettarbeidsplassen for ansatte:

Høringsfristen er 17. desember 2018.

Bakgrunn – hvorfor nye retningslinjer og rutiner?

De nye retningslinjene og rutinene skal støtte opp mot en helt ny arbeidsprosess ved OsloMet, nemlig automatisering av både eksamens- og timeplanene. 30. oktober 2018 ble automatisering av timeplanleggingen for høsten 2019 vedtatt ved rektorsledermøte. Eksamensplanen for våren 2019 er automatisert.

Hva betyr automatisering? Kort fortalt: TP fordeler rom, tid og dato (mer om dette i innleggene som er lenket over).

Det har vært et ønske om å automatisere planene helt siden TP-prosjekt startet i februar 2018. Det ble klart på et tidlig tidspunkt at de nåværende Bestemmelsene om timeplanlegging ikke ville gjelde for en eventuell automatisering av timeplanen. Derfor satte prosjektgruppa i gang med å formulere nye retningslinjer.

Målene med de nye retningslinjene er:

  • De skal gjelde for både timeplanlegging og eksamensplanlegging.
  • De skal være så enkle som mulig.
  • De skal kunne gjelde uansett hvilket system OsloMet bruker.
  • De skal ivareta interessene til alle ved OsloMet: studenter, administrative og faglige ansatte.

Etterhvert ble det tydelig at vi også trengte mer konkrete rutiner. I motsetning til retningslinjene er disse systemspesifikke, beskriver overordnet arbeidsprosess, i tillegg til begrepsforklaringer og rolleavklaringer.

Rutiner for eksamensplanlegging ble sendt ut til fakultetene i september. Etter godkjenning i rektors ledermøte, sender vi nå retningslinjene og rutinene for timeplanlegging på høring. Planen vår er å få retningslinjene og begge rutinene på plass i løpet av januar, før neste timeplanlegging- og eksamensplanleggingsperiode begynner. Marianne Brattland, avdelingsdirektør for studieseksjonen og prosjekteier til prosjektet gir endelig godkjenning.

Bildet viser en tidslinje for implementering av automatisering

Tidslinje for implementering

Hvem har vært involvert?

TP-prosjektgruppa har representanter fra mange avdelinger ved OsloMet. Ikke minst har vi med oss:

  • Nestleder i studentparlamentet
  • En timeplanlegger
  • En emneansvarlig
  • Flere fra felles administrasjonen: eiendom, IT utviklingsavdelingen, eksamen, kommunikasjon og samfunnskontakt og seksjon for digitalisering (DiU) som er systemeier for TP.

I tillegg har flere andre parter kommet med innspill og tilbakemeldinger under utformingen av disse regelverkene: fakultetsdirektørene, IDF, timeplanforum (timeplanleggerne ved OsloMet) og faglige representanter fra alle fakultetene i fagansvarslig forum – etablert for dette prosjektet. Tusen takk til dere som har tatt dere tid til å lese og kommentere!

Vi gleder oss til å lese alle nye innspill og kommentarer!


Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.