Høringssvar om nye retningslinjer og rutiner – hva skjer etter høringen?

Høringen om nye retningslinjer og rutiner

TP-prosjektgruppa har utarbeidet forslag til nye retningslinjer og rutiner for både timeplanlegging og eksamensplanlegging. Disse har vært ute på høring med frist 17.12.2018 (rutiner for eksamensplanlegging hadde frist i september).

Forslagene finner du her:

Mer informasjon om selve høringen finner du også i et tidligere blogg innlegg.

Høringssvarene – hva er prosessen videre?

Tusen takk for alle tilbakemeldinger og stort engasjement!

Vi har fått svar fra alle fakultetene og studentparlamentet. Tre av fakultetene og student parlamentet hadde kommentarer. I tillegg har vi fått tilbakemeldinger fra individuelle institutter og ansatte.

Prosjektgruppa har satt av tid i januar for å gå igjennom alle kommentarene. Planen er å lage et nytt froslag til retnningslinjer og rutiner til 01.02.2019 som skal gjelde for timeplanleggigen av høsten 2019. Marianne Brattland, avdelingsdirektør for studieseksjonen og prosjekteier til prosjektet gir endelig godkjenning.

De få kommentarene som går utover mandatet til prosjektgruppa og som sendes videre til andre instanser, vil avgjøres fortløpende og vil gjelde for neste timeplanleggingsperiode (våren 2020) og videre.

Vi ønsker også å kunne redigere og justere noe på rutinebeskrivelsene etter første automatisering av timeplanen denne våren, i samarbeid med blant annet timeplanleggerne på fakultet.

Retningslinjer og rutiner blir endelige i juni.

Implementeringsplan for automatisering av timeplanen

Vi minner om at automatisering av timeplanen er godkjent ved rektors ledermøte.

Under finner du den godkjente implementeringsplanen for timeplanleggingen av høsten 2019.

Bildet viser en tidslinje for implementering av automatisering

Tidslinje for implementering

Alle emneansvarlige/faglig leder må melde inn rombehov innen 01.03.2019 i et nytt felles innmeldingsskjema. Din timeplanlegger på fakultet sender ut informasjon og lenke.

Timeplanlegger registrerer ønskene i innmeldingen i FS (Felles studentsystem) og TP (timeplanleggingssystemet). Så kjører DiU (seksjon for digitalisering av utdanning i FA) en felles hovedbestilling, altså en fordeling av rom, tid og dato per campus i TP. Det vil si at TP kommer med et forslag til timeplan for høsten 2019. TP fungerer slik at den legger først det som er vanskeligst å flytte på (f.eks. store forelesninger med mange studenter som går på tvers av flere kull, klasser eller emner), og så legger resten (det finnes mange flere klasserom til 30 studenter enn til 300).

Etter hovedbestillingen har timeplanlegger i samarbeid med emneansvarlige/faglig ledelse fire uker på å korrigere og kvalitetssikre forslaget.

Timeplanen publiseres 01.06.2019. Personlig timeplan for inneværende og nye studenter er tilgjengelig når disse blir semesterregistrert og meldt opp i eventuelle klasser og grupper.


Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.