Nye retningslinjer og rutiner for timeplanleggingen av høsten 2019.

Nye retningslinjer og rutiner

Innhold på denne siden:

Oppdaterte og fastsatte retningslinjer og rutiner for timeplanlegging

TP- prosjektgruppa har gått igjennom alle formelle og uformelle høringssvar. Tusen takk for engasjementet og alle tilbakemeldingene!

De nye retningslinjene og rutinene finner du her:

Gjennomgangen har hjulpet oss å:

   • Oppdatere og presisere retningslinjer for planlegging og rutiner for timeplanlegging.
   • Forklare bedre hvordan automatiseringen i TP foregår.
   • Gi enda bedre rollebeskrivelser.
   • Avdekke informasjonsbehov.

For eksamensplanleggingen skal seksjon for vurdering og opptak samarbeide med representanter fra alle fakultetene for å oppdatere rutinene før neste eksamensplanleggingsperiode.

I dette blogginnlegget ønsker vi å svare på de problemstillingene i høringssvarene som ikke er besvart direkte i retningslinjer og rutiner.

Annen informasjon om automatiseringen og de nye retningslinjene.

Hva er egentlig en timeplan?

I Bestemmelsene om timeplanlegging fra 2012 (revidert 2014) var timeplan definert som en rombookingsoversikt. All annen undervisningsrelatert informasjon skulle stå et annet sted. I de nye rutinene, definerer vi timeplan slik:

Timeplan er en oversikt over når og hvor studentene skal møte til diverse aktiviteter, herunder undervisning, oppmøte til studiestart, praksisperioder, med mer.

Vi vet fra flere spørreundersøkelser at studentene oppfatter “timeplan” som noe mer enn en rombookingsoversikt. I TP er det mulig å skrive undervisningsdetaljer som gir studentene mer informasjon om undervisningen (f.eks. hva de skal møte opp til, altså tittel eller tema). Det er også mulig å gi flere undervisningsrelaterte opplysninger som f.eks. litteraturhenvisninger med mer. Videre ønsker vi at timeplanen skal omfattet alt det studentene skal møte opp på i forbindelse med studiene sine (for eksempel praksis og oppmøte (registrering) ved studiestart).

Prosjektgruppa organiserer arbeidsstuer hvert semester (neste gang blir i juni når timeplanen til høsten publiseres) for de emneansansvarlige, fagansvarlige eller koordinatorene som ønsker å lære seg hvordan legge undervisningsdetaljer i TP.

Kan vi endre på timeplanen?

Jo, det er mulig. TP lager ikke en fiks ferdig timeplan som ikke kan endres på. TP gir OsloMet et forslag til timeplan basert på grunnlagsdata som kommer fra innmeldte rombehov. Fakultetene har fire uker på å kvalitetssikre, korrigere, booke og endre på foreslått plan. Erfaringen fra andre institusjoner er at det er generelt sett mindre ressurskrevende å korrigere på et forslag enn å legge timeplanen fra bunden hvert semester, slik vi gjør i dag.

Som tidligere, ønsker vi færrest mulig endringer etter at timeplanen publiseres 01.06.2019.

Dette er implementeringsplanen for planlegging av høsten 2019 som er godkjent ved rektorsledermøte 30.10.2018:

Bildet viser en tidslinje for implementering av automatisering

Tidslinje for implementering

Hva er det TP “prioriterer”?


TP lager en prioritert rekkefølge av alle aktivitetene som legges. Det TP legger først er det som er vanskeligst å legge og å flytte på, for eksempel:

Innmelding av rombehov?

Timeplanlegger på fakultet sender ut det nye innmeldingsskjemaet. Tanken bak skjemaet er å skape mest mulig lik grunnlagsdata siden OsloMet skal ha en felles bestilling, og fordele felles undervisningsrom på tvers av fakultetene. Skjemaet ble pilotert i høst for vårens timeplan, men grunnlagsdata er annerledes ved en manuell timeplanlegging og en automatisert prosess.

For å få best mulig resultater i hovedbestillingen må grunnlagsdata være så fleksibelt som mulig. Men det er selvsagt lov til å spesifisere nødvendig utstyr (f.eks. spesialrom), spesielle pedagogisk og faglige krav (f.eks. må ha flere rom samtidig), og samlingsbasert undervisning som har annonsert faste dager på studiesidene kan velge det.

Hvorfor må grunnlagsdata være fleksibel og hvordan får jeg det til?

TP gjør en bedre jobb med fleksibel data fordi TP er en maskin. Den forholder seg kun til den dataen den får og gjør vurderinger basert på dataen. Det betyr at ønsker man seg et spesifikt rom, til en spesifikk dag og spesifikt tidspunkt og rommet ikke er ledig, vil ikke TP booke noe rom for denne undervisningen i det hele. Men hvis det er færre begrensninger, vil TP finne et rom. La oss si at undervisningen må være på en spesifikk dato, at det må skje på klasserom men rommet er ikke spesifisert, og det er samme når på dagen (innenfor arbeidstid) undervisningen skal være. Ved hovedbestillingen vil TP strevet etter å finne et klasserom for disse studentene den dagen. TP sikrer mot kollisjoner for studenter, ansatte og rom.

Ergo, når det er mulig bør grunnlagsdata være så fleksiblet som mulig, slik at TP kan lage et forslag til timeplan. Jo mer fleksible vi er, jo mindre opprydning det blir i etterkant.

Det finnes mange grader av fleksibilitet:

Hvordan fordeles rom?

I utgangspunktet blir det på hver campus. I Pilestredet er det mulig å velge øvre eller nedre del av campus (nedre Pilestredet = PP33, PP35, P32 og P35). Der det er spesielle behov og det er hensiktsmessig, kan man velge spesifikke bygg (for eksempel der en veileder skal gå mellom flere rom).

 


 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow this blog

Get every new post delivered right to your inbox.